Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för vårterminen 2016

Skapad 2016-01-11 15:16 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Projekt kretslopp
Förskola
Under vårterminen tar vi vid där vi avslutade höstterminen med att se vad som händer i naturen men nu under vintern/ våren med fåglar, insekter och växter.

Vi vill också fortsätta arbeta mycket utomhus och röra oss, göra hinderbanor och spela fotboll eftersom barnen önskat detta i våra intervjuer med dem om vad de tycker om att göra på förskolan och vad de vill lära sig.

På barnens önskemål fortsätter vi även med experiment. Magnetism är ett område barnen visar stort intresse för och som vi kommer att följa upp.

Denna termin fortsätter vi att fokuserar vi även på kretslopp och avslutar kroppens kretslopp. Detta med anknytning till vårt Grön Flagg tema. Här arbetar vi också vidare med att ställa hypoteser, samtala om vad som händer. Barnen fortsätter med sina böcker och att dokumentera våra olika experiment i dessa.

Språk, läsning och att skriva är en annan sak som barnen önskat mera av. Vi fortsätter med att hjälpa till när barnen vill och visar intresse för att skriva i olika sammanhang där det behövs i vår verksamhet samt om de vill även skriva i sina experimentböcker.

Värdegrundsfrågorna ingår i det dagliga arbetet och i alla situationer eftersom vi vill stärka och utveckla det fina respektfulla förhållningssätt som vuxit fram i barngruppen.

Inom matematiken fokuserar vi denna termin till att börja med vikt och volym samt tiokamraterna som uppföljning på vår matematikkalender vi hade i december.

Innehåll

Projekt Kretslopp/ Naturvetenskap


Denna termin fortsätter vi att fokuserar vi även på kretslopp och avslutar kroppens kretslopp. Vi återkommer till vattnets kretslopp medan det är vinter och arbetar med vattnets olika former. Detta med anknytning till vårt Grön Flagg tema. Här arbetar vi också vidare med att ställa hypoteser, samtala om vad som händer. Barnen fortsätter med sina böcker och att dokumentera våra olika experiment i dessa.

Barnen ska också fortsätta turas om att introducera och visa experiment för sina kamrater. Experimenten väljer de tillsammans med en pedagog. Magnetism är ett område vi kommer att titta på.

Tanken är att vi i mindre grupper ska komma igång med att barnen dokumenterar i sina böcker vad de upplever i vårt projekt.

Att använda Ipads till dokumentation är ett annat sätt som vi vill börja arbeta med hjälp av vår IKT-pedagog.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Värdegrund

Värdegrundsfrågorna ingår i det dagliga arbetet och i alla situationer eftersom vi vill stärka och utveckla det fina respektfulla förhållningssätt som vuxit fram i barngruppen.
Detta arbete sker kontinuerligt i alla situationer och när konflikter eller andra situationer som dyker upp. Vi pratar dagligen om hur vi är mot varandra, hur vi vill bli behandlade och hur vi kan göra när problem dyker upp.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

Matematik

Inom matematiken fokuserar vi denna termin till att börja med vikt och volym samt tiokamraterna som uppföljning på vår matematikkalender vi hade i december.

Vi kommer även att testa att bygga geometriska former med hjälp av kikärtor och tandpetare.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: