Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering - jämföra musikgenre

Skapad 2016-01-11 15:33 i Pysslingen Skolor Hinden Skola Pysslingen
Jämför två olika musikgenre
Grundskola 6 Musik
Musik - eleverna ska jämföra två olika musikgenre.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. I det här arbetet ska eleverna analysera och samtala om musikens uttryck i olika genre samt jämföra dem. Eleverna får även möjlighet att fördjupa sin analys och beskriva hur de olika musikstilarna påverkar dem.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Mu  4-6
    Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  • Mu  4-6
    Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Arbetssätt/material

Eleverna ska ta fram två låtar från olika genre, helst även från olika delar av världen.
De ska även hitta fakta om de genre de valt samt, om möjligt, även om låtarna.
Därefter ska de jämföra de olika låtarna samt göra en analys om vad det är som skiljer dem åt och varför.

Kunskapskrav

För E ska du ha en skriftlig presentation av musikstilarna, du ska jämföra stilarna utifrån fakta du samlat in samt ge minst ett musikexempel från varje genre.

För C ska du dessutom ha en djupare analys och jämförelser utifrån dina egna åsikter om musiken.

För A ska du även ha en analys som dessutom innefattar sociala och samhälleliga orsaker samt egna reflektioner och tankar kring skillnader och likheter

Elevernas bedömning av lektionen

Lärarens reflektion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: