Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 vt

Skapad 2016-01-11 15:53 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Matematik är ett spännande ämne. Vi kommer att utforska ämnet tillsammans under vårterminen.
Grundskola 3 Matematik
Inom ämnet matematik kommer vi under vårterminen att arbeta med många olika delar som t ex talen 0-10 000, problemlösning, multiplikation och division.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • addition och subtraktion algoritmer
 • positionssystemet 0-10 000
 • multiplikation och division
 • problemlösning
 • längd
 • area

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att vara med på genomgångar av nya moment.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Du kommer att arbeta med olika mattelekar och spel.

Du kommer att diskutera och resonera kring matematik.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Avsnitt 3

Matriser

Ma
Flygelskolans bedömningsmatris i matematik årskurs 1-3

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Nivå 1*
Nivå 2*
Nivå 3*
Lösa problem
 • Ma
Jag löser enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt och med viss anpassning till innehållet.
Jag löser enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt och med förhållandevis god anpassning till innehållet
Jag löser enkla problem på ett väl fungerande sätt och med mycket god anpassning till innehållet.
Använda matematiska begrepp
 • Ma
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i välkända sammanhang.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i bekanta sammanhang.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang.
Använda matematiska metoder
 • Ma
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget och med ett tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda förhållandevis goda matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Kommunicera
 • Ma
 • Ma
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan föra och följa matematiska resonemang som till viss del för diskussionen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett lämpligt sätt. Jag kan föra och följa matematiska resonemang som för diskussionen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett lämpligt och effektivt sätt. Jag kan föra och följa resonemang som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: