Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem och näringsskedjor

Skapad 2016-01-11 20:38 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Alla växter och djur och allt annat levande ingår i ekosystemet, Också marken, luften, vattnet och annat som växterna och djuren använder för att kunna leva är en del av ekosystemet. Ett ekosystem är ett stycke natur och allt som finns där.
Grundskola 4 – 6 Biologi
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om Vad ekosystem är och hur de fungerar. Du ska lära dig om var de olika naturtyperna finns naturligt i världen. Du ska lära dig om hur gröna växter använder energi från solljus. Du ska lära dig om vad fotosyntes är, vad förbränning är och  vad näringskedjor är. Du ska lära dig om hur energi rör sig i näringskedjor.

Innehåll

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp med följande områden : Naturtyper i världen, ekosystem, energi och näringskedjor, fotosyntes, balans i ekosystemet, Du ska sammanfatta texter med hjälp av stödord. Du ska välja ett djur som du ska skriva och redovisa om, skaffa en näringskedja. vi ska tillsammans ha genomgångar och diskussioner, söka information och läsa texter.

Genomförande

Arbetsområdet startar v2 och avslutas före sportlovet. Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp

Redovisning

 Gruppen redovisar sin Powerpoint presentation muntligt vid ett tillfälle. Powerpoint presentationen kommer att visas för klassen och för andra. Dessutom redovisas enskilt vid ett skriftligt prov.  Skriftligt förhör på begreppen.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplan

  •  Lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
  •  Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan
  • Bi  4-6
    Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Elev inflytande

Du ska vara med och välja ut viktiga ord och begrepp som veckans ord.

 

 

Matriser

Bi
Biologi vårterminen 2016

Ingen nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att beskriva och förklara
Biologiska samband i naturen
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva en enkel näringskedja, fotosyntesen och energiflödet.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband om näringskedja, fotosyntesen och energiflödet. Eleven använder en del biologiska begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband om näringskedja, fotosyntesen och energiflödet. Eleven använder många biologiska begrepp

Bi
Svenska som andra språk vårterminen 2016

Ingen nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att kommunicera i tal
Eleven kan redovisa om ett djur med enkla ord och några få meningar.
Eleven kan redovisa om ett djur och använder enkla hela meningar och en del ämnesspecifika ord, Eleven kan svara på grundläggande frågor.
Eleven kan redovisa om ett djur och använder hela meningar med oftast rätt ordföljd, eleven använder många ämnesspecifika ord och det finns ett struktur i redovisningen så att andra lätt kan följa med. Eleven har flyt och tydligt uttal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: