Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Österländska religioner samt etik & moral åk 5

Skapad 2016-01-11 22:21 i Nydalaskolan Malmö stad
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 5 Religionskunskap
De kommande veckorna kommer vi att arbeta med de österländska religionerna inom religionskunskapen, vilka är hinduism och buddhism samt knyta an detta till etik och moral, vilket innebär frågan kring rätt och fel.

Vi börjar med att fokusera på de två religionerna och försöker att hitta likheter och skillnader genom att göra jämförelse till de monoteistiska religionerna (kristendom, islam och judendom).

Därefter undersöker vi begreppen etik och moral och undersöker vad det innebär att göra rätt respektive fel.

Genomgående kommer vi att utveckla vår källkritiska förmåga samt utveckla det ämnesspecifika språket.

Innehåll

Förmågor från kursplanen

• Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

• Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

• Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

• Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

• Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

(Religionskunskap, Lgr11)

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

• analyserar och jämför någon utav religionerna buddhism/hinduism med någon annan religion som du känner till sedan tidigare (t ex kristendom eller islam).

• analyserar hur religionerna hinduism och buddhism har påverkat, och påverkats av, de samhällen (länder/områden) där religionerna är vanliga.

• reflekterar över livsfrågor (t e x synen på liv och död, vad är gott och vad är ont?, meningen med livet).

• resonerar, argumenterar och förklarar dina tankar kring moraliska frågeställningar (rätt och fel, bra och dåligt, gott och ont).

• söker information om religioner och granskar dina källor kritiskt.

Matriser

Re
Österländska religioner samt etik & moral

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Världsreligionerna
  • Re  4-6
  • Re  4-6
  • Re  4-6
Du kan, med lärarens hjälp, ge några enkla exempel på vanliga ritualer, levnadsregler, högtider, heliga platser, heliga rum eller skrifter inom hinduismen och buddhismen. Du kan, med lärarens hjälp, ge enkla exempel på likheter och skillnader mellan dessa och andra religioner. Du försöker analysera kring hur religionerna hinduism och buddhism har påverkat, och påverkats av, de samhällen där religionerna är vanliga.
Du kan ge några enkla exempel på vanliga ritualer, levnadsregler, högtider, heliga platser, heliga rum eller skrifter inom hinduismen och buddhismen. Du kan ge enkla exempel på likheter och skillnader mellan dessa och andra religioner. Du analyserar på ett enkelt och kortfattat sätt hur religionerna hinduism och buddhism har påverkat, och påverkats av, de samhällen där religionerna är vanliga.
Du kan ge flera tydliga och noggranna exempel på vanliga ritualer, levnadsregler, högtider, heliga platser, heliga rum eller skrifter inom hinduismen och buddhismen. Du kan ge tydliga och noggranna exempel på likheter och skillnader mellan dessa och andra religioner. Du analyserar på ett tydligt och noggrant sätt hur religionerna hinduism och buddhism har påverkat, och påverkats av, de samhällen där religionerna är vanliga.
Du kan ge flera mycket tydliga och mycket noggranna exempel på vanliga ritualer, levnadsregler, högtider, heliga platser, heliga rum eller skrifter inom hnduismen och buddhismen. Du kan ge mycket tydliga och mycket noggranna exempel på likheter och skillnader mellan dessa och andra religioner. Du analyserar på ett mycket tydligt och mycket noggrant sätt hur religionerna hinduism och buddhism har påverkat, och påverkats av, de samhällen där religionerna är vanliga.
Livsfrågor
  • Re  4-6
  • Re  4-6
Du kan, med lärarens hjälp, på ett kort och enkelt sätt presentera egna tankar kring hur någon livsfråga (såsom synen på liv och död, kärlek, gott och ont, meningen med livet) kan påverka olika människors liv.
Du kan på ett kort och enkelt sätt presentera egna tankar kring hur några livsfrågor (såsom synen på liv och död, kärlek, gott och ont, meningen med livet) kan påverka olika människors liv.
Du kan på ett tydligt och genomtänkt sätt presentera egna tankar kring hur några livsfrågor (såsom synen på liv och död, kärlek, gott och ont, meningen med livet) kan påverka olika människors liv.
Du kan på ett mycket tydligt och mycket genomtänkt sätt presentera egna tankar kring hur några livsfrågor (såsom synen på liv och död, kärlek, gott och ont, meningen med livet) kan påverka olika människors liv.
Moraliska frågor & etiska begrepp
  • Re  4-6
  • Re  4-6
  • Re  4-6
Du kan, med lärarens hjälp, föra korta och enkla resonemang om etiska och moraliska frågor. Du kan, med lärarens hjälp, på ett kort och enkelt sätt berätta om vad du tycker är gott (bra) och ont (dåligt).
Du kan föra korta och enkla resonemang om etiska och moraliska frågor. Du kan på ett kort och enkelt sätt berätta om vad du tycker är gott (bra) och ont (dåligt).
Du kan föra tydliga och genomtänkta resonemang om etiska och moraliska frågor. Du kan på ett tydligt och noggrant sätt berätta om vad du tycker är gott (bra) och ont (dåligt).
Du kan föra mycket tydliga och mycket genomtänkta resonemang om etiska och moraliska frågor. Du kan på ett mycket tydligt och mycket noggrant sätt berätta om vad du tycker är gott (bra) och ont (dåligt).
Källkritik
  • Re  4-6
Du kan, med lärarens hjälp, söka information om religioner.
Du kan på egen hand söka information om religioner. Du kan på ett enkelt sätt förklara varför du tror att de källor du använder är bra.
Du kan på egen hand söka information om religioner. Du använder olika källor. Du kan på ett tydligt och genomtänkt sätt förklara varför du tror att de källor du använder är bra.
Du kan på egen hand söka information om religioner. Du använder många olika källor. Du kan på ett mycket tydligt och mycket genomtänkt sätt förklara varför du tror att de källor du använder är bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: