Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3

Skapad 2016-01-11 22:26 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Du lär dig om utvecklingen från jordens början till järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att lära oss hur det har utvecklats liv på jorden från 4,6 miljarder år sedan fram till och med järnåldern. Vi kommer att jobba med livets utveckling, dinosaurier och istiden. Under det här temat kommer du också att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Konkretisering av målen

Det betyder att du ska få lära dig/utveckla:

 • om hur liv uppstod
 • om tiden för dinosaurierna samt istiden
 • tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder 
 • hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern t.ex. boende, mat, klädsel och folktro
 • om fornlämningar och språkliga uttryck från den här tiden
 • hur föremål i vardagen har har förändrats över tid.
 • din förmåga att  återberätta, förklara och beskriva så andra förstår vad du menar
 • din förmåga att skriva berättande text med början, mitten och slut
 • din förmåga att skriva faktatexter med egna ord så andra förstår
 • din förmåga att framställa och använda dig av tankekartor, både muntligt och skriftligt
 • utveckla din förmåga att framställa berättande bilder och arbeta med skapande material

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:


Under det här temat kommer du genom litteratur, eget skapande, diskussioner i klassen, få lära dig mer om hur utvecklingen av jorden har skett. Du kommer också att få möjlighet att jämföra vardagen på forntiden med hur vi lever idag. I din "Forntidsbok" kommer du att dokumentera det som du lär dig, dina jämförelser och dina reflektioner. Du kommer att få möjlighet att arbeta enskilt, i par och grupp.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur det var att leva på forntiden
 • göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid
 • använda olika tidsbegrepp
 • skriva olika typer av texter såsom faktatexter, reflektioner, sammanfattningar och berättelser
 • förstärka en text med hjälp av bilder

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: