👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det lilla världslöftet

Skapad 2016-01-11 23:59 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi får träffa Jorden och Rosie som sjunger och berättar om hur vi ska leva för att ta hand om varandra och vår planet.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Musik

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Hur ska vi skapa en bra värld för alla!

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska kunna ge exempel på:

hur du själv kan påverka miljön

hur du kan utveckla omsorg och ansvar för miljön

resurshushållning

hur man utvecklar bra relationer

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att se filmserien Det lilla världslöftet, diskutera tillsammans och rita och skriva en egen liten bok.

Arbetet kommer att ske v. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

Mu SO
SO kunskapskrav år 3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper.
Jag har mer än godtagbara kunskaper.
Ny aspekt
Elevens förmåga att beskriva hur handlingar i vardagen kan påverka miljön. Elevens förmåga att ge förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Ny aspekt
Elevens förmåga att samtala om livsfrågor.
Ny aspekt
Elevens förmåga att ta del av information i olika medier. Elevens förmåga att samtala om samhällsfrågor.