Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, lyssna och samtala

Skapad 2016-01-12 08:57 i Västerås Stad
Att kunna uttrycka sig muntligt i olika typer av situationer är en bra förmåga du har nytta av både i vardagen och i andra sammanhang som rör skola och arbete. Du kommer tillsammans med dina kamrater att få träna din förmåga att samtala, lyssna och delta i diskussioner. Du kommer också att få träna på att vara samtalsledare.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer i detta arbete att öva din förmåga att tala, lyssna på andra och vara samtalsledare.

Innehåll

Arbetsgång

 

* Arbete i Portal med text, diskussionsfrågor och övningar:

1. Läs s. 88-89 i Portal där det står om kunskapskraven inom området TALA/SAMTALA i svenskan.

2. Läs "Att vara en god talare" sid 90-94.

3. Läs "Att samtala" sid 95-99. Uppgift: Svara på frågorna på sid. 96, 97 och 99. Diskutera gärna med en kompis, men DU ska skriva ned dina egna svar.

4. Läs "Att diskutera" sid. 100-101. Uppgift: Skriv ned ca 10 meningar som du tycker sammanfattar sidorna 100-101 på ett bra sätt.

5. Läs igenom "Att argumentera" på sid 102-104.

6. Läs "Talet i olika medier" på sid 105-107.

7. Förbered och genomför en intervju (se sid 109). 

8. 

* Samtalsövningar tillsammans.

* Prova på hur det är att vara samtalsledare.

 

Tid

v. 2-4

Bedömning kommer att ske genom

Ditt deltagande vid muntliga övningar och aktiviteter enskilt och i samarbete med andra. 

Matriser

Sv SvA
Tala, lyssna och samtala

Bedömning av tala, lyssna, samtala .

E
C
A
Samtal och Diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: