Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, tid

Skapad 2016-01-12 09:10 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ma
Geometri, tid

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
symmetri
Eleven ritar enkla symmetrier. Eleven avgör om en figur, ett föremål eller en bild är symmetrisk.
Eleven känner igen och ritar olika typer av symmetrier.
Eleven beskriver olika typer av symmetrier och figurer med flera symmetriaxlar.
Eleven förstår och använder begreppet skala
Eleven ritar sträckor i skala, och kan förstora och förminska dem.
Eleven ritar tvådimensionella figurer i skala, och kan förminska dem
Eleven använder skala i flera olika sammanhang. Förstora ett rums yta och väljer lämplig enhet.
Längdeneheter
Eleven kan med viss säkerhet växla mellan enheter som är nära varandra t..mm till cm
Eleven kan växla mellan enheter som är nära varandra t.ex..mm till cm , men även av svårare karaktär där enheterna är längre ifrån varandra.
Eleven är mycket säker och kan göra växlingar även med decimaltal.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
karta, skala
Eleven läser av kartor i enklare skalor.
Eleven läser av kartor med något svårare skalberäkningar.
Eleven kan olika tidsbegrepp, sekund, min, h, månad kvartal, år och gör jämförelser mellan olika enheter.
Eleven kan tidsuttrycken och gör enkla växlingar mellan dem.
Eleven gör växlingar med flera enheter. ex, hur många kvartal och månader är 3 år och 6 månader
Eleven kan omvandla mellan flera olika enheter av svårare karaktär.
eleven kan göra beräkningar med skala
Eleven gör enklare och anpassade beräkningar med skala och både förstoringar och förminskningar.
Eleven gör något svårare uppgifter med skala, exempelvis från kartor.
Eleven gör svårare beräkningar med skala.

Eleven kan lösa problem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning och beskriver sitt tillvägagångssätt.
Eleven löser enklare problem och visar till viss del hur man räknat ut det.
Eleven löser något svårare problem och visar hur man har löst uppgiften.
Eleven löser svårare uppgifter och visar tydligt hu man gått till väga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: