Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2016-01-12 09:36 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Att kunna skriva är ett grundläggande redskap för att vi ska kunna tänka, kommunicera och lära. Genom att utveckla skrivandet ges eleverna möjlighet att formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter.
Grundskola 1 Svenska

När du arbetat klart med detta område ska du;

* ha utvecklat en säkerhet i att forma bokstäverna på ett korrekt sätt

* veta hur man skriver en mening med stor bokstav i början och punkt på slutet

* skriva mellanrum mellan orden samt använda små och stora bokstäver på rätt ställe i dina texter

* kunna skriva en berättelse med en tydlig början, handling och slut

* kunna rita bilder till dina texter som är kopplade till innehållet

* göra en enkel tankekarta som hjälpmedel i att planera ditt skrivande

* skriva olika typer av texter, t ex berättelse, sagor, faktatext, dikt

* kunna stava vanliga och ofta förekommande ord rätt

* kunna skriva med en tydlig handstil

* genom att få respons, kunna utveckla och förbättra dina texter

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

Syfte med arbetsområdet är att:

* utveckla elevernas intresse och glädje för skrivandet
* ge dem verktygen de behöver för att utveckla sitt skrivande på den nivå de 
  befinner sig
* göra eleverna medvetna om varför det viktigt att utveckla det skriva ordet

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

 •  kunna planera ditt skrivande på olika sätt och med olika  
   hjälpmedel
 •  kunna skriva en berättande text med en tydlig början,
   handling och slut
 •  kunna förbättra din text utifrån respons och feedback
 •  kunna skriva läsligt för hand

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: