Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa en bok, åk 9, Jenny av Jonas Gardell

Skapad 2016-01-12 09:46 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Du läser Jenny. Förutom att läsa kommer du också i olika övningar kopplat till boken träna din muntliga och din skriftliga förmåga.
Grundskola 8 – 9 Svenska
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Att eleven utvecklar sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Arbetssätt och undervisning

Du läser Jenny i skolan och hemma om det behövs.

 • När boken är utläst får du lösa uppgifter men också delta i ett samtal kring boken utifrån givna frågeställningar. 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut¬veckla kunskaper och värden. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (kap 1, s 9).

Eleven ska också träna på att kunna ”använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (kap 3, s 123).

Visa vad du lärt dig

 • Besvara frågor kopplat till texten efter den aktuella läsningen
 • Delta i ett samtal efter att boken är utläst

Tidsram

Du ska ha läst färdigt boken tisdagen den 9/2. Då kommer vi i grupp och helklass samtala och diskutera kring boken. 

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
-berättande -sakprosa Se kommentar
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Tala på en årskursanpassad nivå
-samtala -diskutera -argumentera -muntlig redogörelse Se kommentar
Deltar inte i samtal. Genomför en enkel redogörelse där budskapet inte når fram.
Kan delta i samtal med enkla och till viss del underbyggda argument. Klarar att förbereda och genomföra en enkel redogörelse anpassad till mottagaren.
Kan delta aktivt i samtal med underbyggda argument. Klarar att förbereda och genomföra en redogörelse anpassat till mottagaren.
Kan föra samtal med bredd och fördjupning med underbyggda argument. Kan genomföra välutvecklade, muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: