Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Gamma årskurs 6

Skapad 2016-01-12 09:59 i Fårboskolan Oskarshamn
Gamma årskurs 6 kapitel 3 samband och förändring.
Grundskola 6 Matematik
Efter avslutat kapitel ska du kunna

-uttrycka andelar i procent

-samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform

-ta reda på resultat vid procentuella förändringar

-beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer

-grunder i kombinatorik

-avläsa och rita koordinatsystem

-om proportionella samband i vardagliga situationer

-förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Dessutom ska du kunna förklara följande begrepp. Procent, bråkform, decimalform, enklaste form, förkorta, x-axel, y-axel, sannolikhet, koordinatsystem, origo, proportionalitet och graf.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar därefter enskilt arbete med nivå1-4. Du arbetar med 2 nivåer på varje delområde som är anpassade till ni utvecklingsnivå.
Efter avslutat kapitel gör du en diagnos. Beroende på resultatet arbetar du med "träna mer uppgifter" eller fördjupningar. Vi avslutar kapitlet med ett prov.

Tidsram

Start vecka 49. Tidsomgång ca 7 veckor. Vi avslutar ca vecka 6 med ett skriftligt prov.

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris. Ev. aktuella delar ur kunskapskrav för åk 3, 6, 9 (Du kan koppla in dem direkt via "Koppla"-knappen nedan). (Arbetsmatriser hittar du i skolbanken/matrisbanken/nationella matriser)

Arbetsmatris är samlingsnamnet för de matriser som knyts till LPP:n. De kan utgöras av en KOB-matris eller delar av en skriftlig omdömesmatris. Du kan också göra helt nya arbetsmatriser. Är det bara en mindre del av en matris som används vid bedömningen kan den hämtas i matrisbanken och kopieras in här.)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: