Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kort Kjol

Skapad 2016-01-12 10:08 i Alléskolan Lerum
Du kommer att läsa och diskutera ungdomsboken Kort Kjol som är skriven av Christina Wahldén
Grundskola 9 Svenska
Under arbetets gång kommer du att ges förutsättningar träna på förmågan att läsa och analysera skönlitteratur!

Vecka 3 tis: läs fram till sidan 28

Vecka 4 tis: Läs fram till sidan 84

Vecka 5 tis: Läs fram till sidan 137

Innehåll

Du kommer att läsa en ungdomsbok från Sverige- ”Kort Kjol” av Christina Wahldén

Du kommer att visa att du förstår innehållet, tolkar och analyserar bokens budskap, tema och motiv.

Du kommer att få diskutera om det sammanhang som boken tillkommit i.

Du analyserar boken utifrån berättarperspektiv, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger, språkliga drag.

Du kommer att välja en reflektionsuppgift med anknytning till boken och redovisa den på valfritt sätt.

Matriser

Sv
Läsprojekt

Jag kommer att bedöma följande kunskapskrav:

E
C
A
Förmåga att läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Förmåga att läsa, förstå och sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av bokens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Förmåga att resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Förmåga att resonera kring boken med kopplingar till författaren
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativit väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: