Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 9

Skapad 2016-01-12 11:18 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 9 Matematik

Matteord

Procentform, Bråkform, Decimalform, Delen, Det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet, promille.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du ska kunna använda procent i vardagliga situationer.

 

Arbetssätt och undervisning

 • Genomgångar
 • Matematiska diskussioner
 • Eget arbete

Under temat procent arbetar vi för att du ska lära dig att:

- beräkna andelen, delen och det hela                                                                                                                                                                                                                                         - räkna med förändringsfaktor                                                                                                         - använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang                                          - skilja på procent och procentenheter                                                                                                           - räkna med promille

Begrepp du kommer att lära dig under området: procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, procentenhet, promille

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra."        (Kap 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina förmågor att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (Kap 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (Kap. 2 sid. 15)
 • Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Kap 2 s.14)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Visa vad du lärt dig

* Genom arbete under matematiklektionerna
* Skriftliga prov

Tidsram

ca.5v

Bedömning

Se skriftlig omdömesmatris.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: