Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v. 48-03 Nervsystemen och drogers påverkan

Skapad 2016-01-12 11:40 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Biologi
Våra sinnen och hur hjärnan och nervsystemet fungerar har länge fascinerat människan och vi lär oss hela tiden mer och mer om hur vårt innersta fungerar.

Vårt nervsystem kan också utsättas för yttre påverkan i form av olika droger.

Innehåll

Material

Filmer

Föreläsningar

Artiklar

Allt tillgängligt material finns på showbie

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Arbetsprocess och lektionstid

Du kommer att tillägna dig kunskap genom följande sätt:

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Arbetsuppgifter

Kroppens signalsystem
• I stora drag känna till hur nervcellerna, nerverna och ryggmärgen är uppbyggda och fungerar
• Känna till något om hjärnans anatomi och hur den är kopplad till olika funktioner
• Känna till att det finns ett självständigt nervsystem som styr många livsviktiga funktioner
• Inse skillnaden mellan en reflex och en medveten rörelse
• Känna till något om minne och sömn
• Känna till något om några vanliga skador och sjukdomar i signalsystem
• Förstå att nervsystem och hormoner samordnar en mängd reaktioner i kroppen
• Få förståelse för hur främmande substanser påverkar vårt signalsystem

Bedömning

Jag kommer att kolla på följande:

 • Begreppsförståelse
 • Hur du argumenterar och förklarar kring naturvetenskapliga fenomen
 • Hur du presenterar dina kunskaper

Detta kommer att ske under arbetets gång samt vid inlämningen och presentationen vid slutet, v. 3.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: