Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi; Genetik, år 9, Lgr11

Skapad 2016-01-12 12:13 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du ska förstå hur dina egenskaper ärvs och hur biotekniken påverkar oss.
Grundskola 9 Biologi

Du ska förstå hur dina egenskaper ärvs och hur biotekniken påverkar oss.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Du ska förstå hur dina egenskaper ärvs
och hur biotekniken påverkar oss.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar
Diskussioner

Visa vad du lärt dig

Förstå och förklara sambanden mellan:
- olika egenskaper, som kan bestämmas av arv eller av miljö och arv
- cell, cellkärna, kromosom, gener, DNA  (består av kvävebaserna A, T, C, G)
- dominant anlag, recessivt anlag, homozygot=lika anlag och hetrozygot=olika anlag
- visa genom olika korsningsscheman t ex hur könets ärvs, ögonfärg, könsbundet arv t ex färgblindhet,
- två typer av celldelning: vanlig celldelning och reduktionsdelning samt skillnaden mellan dessa

Redogör för;
-genteknik: fördelar och nackdelar, motivera dina åsikter.
-fosterdiagnostik: fördelar och nackdelar, motivera dina åsikter.
-mutation: fördelar och nackdelar, betydelse för livets utveckling.
-evolutionsteorin: argument för evolutionen (Charles Darwin bl a)

Tidsram

Arbetsområdet startar vecka 2 och
slutuppgift ska redovisas vecka fredag vecka 6.

Bedömning

Se bedömningsmatris

Matriser

Bi
Biologi; Genetik, år 9, Lgr11

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människo-kroppens byggnad och funktion.
Nivå 2
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människo-kroppens byggnad och funktion.
Nivå 3
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: