Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och gustavianska tiden

Skapad 2016-01-12 12:32 i Vallhallaskolan F-6 Papperskorgen
Sverige på 1700-talet.
Grundskola 6 Historia
En ny tid börjar i Sverige. Regenten förlorar sin makt och folket kräver mer inflytande. De är trötta på enväldiga kungar och kräver större frihet... och sedan tar regenten makten igen...

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Genom undervisningen i historia ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Det här kommer du att få undervisning om:

 • Sveriges ekonomiska och kulturella globala utbyte, t. ex. sillfiske och ostindiska kompaniet.
 • Jordbrukets omvandling till storskiften, nya redskap och grödor.
 • Den stora folkökningen, orsakerna bakom och hur det påverkade människorna som levde då.
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag.
 • Exempel på hur vi kan se spår av 1700-talet i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppet frihetstiden.

Det här ska du lära dig:

Du kan resonera om orsaker till och konsekvenser av nya politiska idéer och förändringar i jordbruket.

Du beskriver hur tryckfrihet och parlamentarism påverkade Sverige. Du beskriver förändringarna i jordbruket.

Du visar hur lånord från franskan har påverkat svenska språket och hur 1700-talets vetenskap påverkat vår syn på naturen.

Du kan använda historiska källor för att dra slutsater om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet.

Du kan resonera om skillnader i hur frihetstiden och Gustav III har framställts och vad de beror på.

Du kan använda historiska begrepp.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få berättande genomgångar.

Du kommer att få se film och samtala utifrån filmen.

Du kommer att läsa om Frihetstiden i "Utkik", till texterna kommer du att arbeta med instuderingsfrågor.

Du kommer att få öva på historiska begrepp med Libers begreppsmaskin.

 

 

 

 

Så här kommer du att få visa vad du har lärt dig:

I slutet av arbetet kommer du att göra ett prov med frågor från Tummen upp. När vi har läst 1800-talet avslutar vi mellanstadiets historia med bedömningsmaterialet "Levnadsvillkor" från Skolverket.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: