Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Makten över Medierna

Skapad 2016-01-12 13:13 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Samhällskunskap
Medierna har en allt större betydelse i våra liv.

Vi tar reda på varför vissa nyheter hamnar i nyhetsflödet, om nyheter vid krig och konflikter och om journalisternas utsatthet. Vi tittar också på de digitala spår vi alla lämnar och betydelsen av att vara källkritisk i kontakt med medier.

Innehåll

1. Vilka nyheter väljs ut och varför?

  • Läs i läroboken sid 183-187 och besvara frågan.
  • Läs en dagstidning eller titta på en svensk nyhetssajt. Titta efter varifrån nyheterna kommer.  Skriv av tabellen nedan och dra ett streck för varje nyhet.

Sverige

Övriga Europa

Afrika

Nordamerika

Sydamerika

Asien

Oceanien

  • Diskutera i grupp:
  1. Från vilket område kom flest nyheter? Varför är det så, tror ni? Förklara!
  2. Från vilket område kom minst antal nyheter? Varför ser det ut så, tror ni? Förklara!
  3. Hur tror ni övningen skulle se ut i andra delar av världen? Förklara!

2. Nyhetsbevakning vid krig och konflikt.

Läs sid. 190-191 och besvara uppgift 3 sid. 205

3. Är det farligt att vara journalist?

Läs sid. 192-194 och besvara frågan. Läs också arbetsblad Journalist - ett farligt yrke och arbeta med uppgifterna.

4. Vilka digitala spår lämnar du efter dig och hur går det till?

Läs sid. 194-201 och besvara frågan.

5. Kritisk granskning

Läs sid. 201-205 och besvara uppgift 5 sid. 205

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sh
Makten över Medierna

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar kunskaper genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar kunskap genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
.Eleven visar kunskap genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individens möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individens möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individens möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: