Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möss och människor

Skapad 2016-01-12 13:30 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola F Svenska
Vi ska ta oss an klassikern Möss och människor av John Steinbeck..

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Genomförande

Vi ska läsa boken Möss och människor av John Steinbeck. Därefter ska vi se filmen.

Boken läser vi tyst enskilt och under tiden vi läser för vi läslogg, dvs antecknar vad vi läst och lite reflektioner kring det vi läst.

Efter att vi läst boken ska vi se på filmen.

Därefter är det dags att skriva en reflektion. Följ instruktionerna som jag delat ut på papper. Tänk på att svara i en flytande text!

Inlämning senast 12/2

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9
  Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: