Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion

Skapad 2016-01-12 13:42 i Rinkaby förskola Örebro
Vi jobbar med bygg och konstruktion. Barnen är födda 2011.
Förskola

Vi har jobbat med bygg och konstruktion under vårterminen 2016 som projekt. Vi har valt att dokumentera och analysera vårat projekt här på unikum. I första avsnittet har vi frågor som vi ska följa i projektets gång och sedan har vi valt att skriva varje aktivitet vi gjort i egna avsnitt. 

Innehåll

Projektet

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
- Lego och plus-plus och klossar. 
- Ritningar
    - Vad gör barnen ?
- De bygger med lego och plus-plus. Dom bygger med klossar.
- De bygger efter ritningar. 
- De bygger efter egna tankar (egna ritningar) och efter det kompisarna har byggt. 

2. Syfte
   - varför ska vi jobba med det här?
- Barnen visar stort intresse för bygg och konstruktion. Se även nedanför läroplansmål. 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga?
19/1 - Bygga ett torn så högt man kan av träklossar. Hur ska man bygga för att tornet ska stå stadigt och inte ramla. Vi delar gruppen i två och dom får tillsammans bygga ett torn. Sedan bygger vi alla i gruppen ett torn tillsammans när vi har pratat om hur man ska göra för att det ska stå stadigt. 
9/2 - Barnen ska få rita/göra egna ritningar till plusplus. De får rita helt fritt och sen bygga efter sin ritning. Barnen får berätta om sina bilder/byggen de gjort i PicCollage på en samling. 
16/2 - Dom ska få göra egna ritningar. 
8/3 - Barnen får göra egna Pic-collage till projektväggen av sina egna bilder tagna med barnpaddan. Vi vill även dokumentera byggena inne i dinosaurierummet. 
29/3 - På samlingar pratar vi om barnens bilder dom har tagit själva. Vi tänker komma på fler pedagogiska frågor som vi kan ställa till barnen. 
26/4 - Vi tänker börja avsluta projektet och utvärdera mer nästa planering. Ta kort på projektväggen. 
   - Vilka metoder tänker vi använda oss av?
- Vi tänker använda oss av ritningar som barnen kan titta på när de bygger. Både plusplus och lego.
- Vi tänker ha en projektvägg. Där sätter vi upp bilder som barnen själva gjort i PicCollage på sina konstruktioner. På väggen finns också en hylla där barnen kan ställa stora byggen som har tagit lång tid att bygga.Vi tänker också ha ett papper uppsatt där vi kan skriva upp idéer som vi kommer på under projektets gång. 
- Vi tänker ha en barnpadda som barnen kan använda själva och fota sina byggen med. 

   - Material?
- Plusplus
- Lego
- Klossar
- Ritningar
- Pärlor
- Paddan
- Plankor

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det?

Vi har varit tveksamma till om vi ska ha kvar vissa av de didaktiska frågorna som finns i avsnitten nedan. t. ex frågorna: Vad behövde vi/när gjorde vi det och typ av aktivitet. Dessa frågor känns som att dom finns till för att andra ska få hjälp med samma aktivitet. I början kändes det mest som att frågan Typ av aktivitet var till för oss pedagoger för att se om det är vi som har kommit på aktiviteterna eller om det är barnen själva. Detta har sedan visat sig vara en väldigt bra fråga att ha med då vi får en översikt över barnens intressen. Vad barnen själva väljer att göra. Detta ger oss pedagoger möjligheter till att gå vidare efter deras intressen. Frågan Vad behövde vi känns väldigt meningslös för oss i vårt arbete med att titta efter barnens intresse och vad det är dom är intresserade av. Den är mest till för om det är någon annan som skulle vilja göra aktiviteten. Frågan När gjorde vi det har i föregående och i detta projekt varit användbart, för att vi har kunnat se på vilken tid på dagen det har fungerat bäst att göra aktiviteter. Dom andra frågorna är väldigt viktiga för oss att få med för att se hur arbetet har utvecklats och det hjälper till när vi ska utvärdera vårat projekt. 
I vårt förra projekt hade vi en projektvägg som fanns i samlingsrummet. I den utvärderingen visade det sig att det inte fungerade något bra att ha projektväggen där då det inte blev någon spontan reflektion från barnen. Vi valde därför inför detta projekt att byta ställe på projektväggen. Vi har den nu i köket där barnen ofta sitter och bygger och är. På projektväggen finns barnens piccollage, ritningar, och konstruktioner som barnen själva har byggt. Barnen tittar ofta på projektväggen och pratar om den. Konstruktionerna som finns på projektväggen får man ta ner och låna om man vill bygga en likadan alternativt att dom frågar kompisen som har byggt det om den kan förklara hur den har gjort.
Vi har haft en "barnpadda" som barnen själva får använda när dom vill ta kort på saker. När barnen har byggt färdigt en konstruktion och känner sig nöjda med den har dom hämtat "barnpaddan" och tagit kort och sen gjort ett picccollage av bilderna. 
Sen vi började med att barnen själva får ta kort på sina konstruktioner och sedan göra ett piccollage har vi märkt att barnen själva har börjat reflektera över vad det är dom gör. Vad dom har gjort, hur dom har gjort och varför dom gjorde konstruktionen är några av frågorna som barnen själva ställer sig när dom sitter och gör piccollaget. Reflektionen tillsammans med andra har även gått framåt då vi har sett att barnen sitter och reflekterar tillsammans med sin kompis om konstruktionen. Den spontana reflektionen vid matbordet när dom t.ex sitter och äter frukost har blivit bättre sen vi flyttade plats på projektväggen. Nu kan dom sitta och äta frukost och samtidigt diskutera om vad som finns på väggen. 

I förra projektet hade vi med i vår utvärdering att vi ville lägga in läroplansmålen direkt i avsnittet när vi skriver det. Vi ville även inte ha med för många läroplansmål utan verkligen tänka efter vilka är det som passar för det här avsnittet. Vi har några läroplansmål som är centrala huvudmål för projektet som står med här i början. Dessa är dom målen som vi har lagt tyngd vid i projektet. Sen finns det även mål i avsnitten som vi tycker var passande för varje avsnitt. Vi känner nu att dom huvudmålen vi har haft har varit bra att ha som en grund när vi gör projektet. Även nu efteråt känns det som att vi har jobbat grundligt med huvudmålen. 

  - Vad behöver vi utveckla?
I kommande projekt kommer vi att ta bort frågan vad behöver vi? från dom didaktiska frågorna då vi känner att denna fråga inte tillför något extra till projektet och det fortsatta arbetet och utvärderingen av den. Utan vi känner att den är mest till för andra som läser om projektet. 

Vi har under dom projekt som vi har haft märkt att bästa tidpunkten att göra aktiviteter tillsammans med barnen är på förmiddagarna. Inte för nära lunch utan nästan direkt på morgonen. Då barnen på eftermiddagarna är för trötta för att orka koncentrera sig en längre stund. Deras koncentrationsförmåga har visat sig vara bäst på förmiddagen direkt efter vi har ätit frukt. 

Vi har använt oss av reflekterande frågor (dessa går att hitta under avsnittet "Barnpaddan") till barnen för att få barnen att reflektera över vad det är dom har gjort. Det har varit svårt att ställa frågor som inte har ett ja/nej svar men vi pedagoger har jobbat med att komma på frågor som är reflekterande. Detta är något som vi kommer att ta med oss och fortsätta med i kommande projekt. Vi pedagoger kommer försöka att ha det tankesättet. 

Nu när vi utvärderar projektet har vi märkt att vi inte har så mycket tankar och reflektioner uppsatta på projektväggen. Det finns några reflektioner i barnens piccollage. Men detta är något som vi kan försöka få in mer synligt i projektväggen. Det man skulle kunna ha med är kommentarer från barnen om dom pratar om projektväggen eller lyssna på barnen när dom bygger och skriva ner dessa. 


  - Hur ser barnens förändrande kunnande ut? 
Det som har märkts är att barnen har utvecklat sitt byggande. I början var det enkla konstruktioner och barnen hade svårt att titta på en ritning och bygga efter den. Nu har detta utvecklats och dom gör väldigt avancerade konstruktioner. Dom har även lärt sig att titta på en ritning och bygga efter den. Dom gör även ritningar själva, antingen som dom målar ner på ett papper eller så har dom en ritning i huvudet och bygger efter den. Barnen har även lärt sig att börja reflektera mer. Nu kan dom reflektera och diskutera över vad det är dom har gjort och varför dom har gjort det. 

Bygga torn med klossar

Typ av aktivitet? 
Planerad av pedagoger

Vad gjorde vi? 
Byggde torn av klossar. 

Hur gjorde vi? 
Barngruppen delades grupper (4 barn i varje). De fick som uppgift att tillsammans bygga ett så högt och stadigt torn som de kunde. När barnen hade byggt färdigt torn så högt de kunde så byggde vi pedagoger ett torn också. 

Vad behövde vi? 
- Klossar

När gjorde vi det? 
- Förmiddag, kl: 10:45
- Januari

Hur gick det? 
Barnen byggde torn tillsammans. De blev väldigt inriktade på att använda konerna istället för att komma uppåt. När vi frågade om de kunde bygga ännu högre så sa de ja, tog bort konen och fortsatte bygga. Barnen blev nöjda med sina byggen och vi tog kort på de. Sedan byggde vi pedagoger ett torn och visade hur man kan tänka för att få det stabilt och högt. Stora klossar långt ner - små/runda högre upp.Vi provade också att göra tvärt om (alltså små klossar längst ner), då rasade tornet snabbt. 

Barnen tyckte att det var roligt att bygga och även att kolla på när vi vuxna byggde. Vi märkte att barnens intresse för att bygga torn ökade någon dag, men sedan avtog det ganska snabbt. Några barn har pratat efteråt om att man måste ha stabil botten om man ska bygga högt. Eftersom intresset för klossar inte är så stort just nu fokuserar vi mer på andra material. Vi hade tänkt att gå vidare med klossbyggandet men lägger det åt sidan så länge.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Plusplus ritningar

Typ av aktivitet? 
Planerad av pedagoger

Vad gjorde vi? 
Vi har skrivit ut olika ritningar/instruktioner på plusplus-konstruktioner. 

Hur gjorde vi? 
Vi googlade fram olika ritningar. Vi har även byggt ihop olika ritningar själva och tagit kort på. 

Vad behövde vi? 
- Dator 
- Papper 

När gjorde vi det?  
- januari-februari 

Hur gick det?
- Barnen bygger mycket efter ritningarna. Olika svårighetsgrader. Endel lägger plusplus på själva ritningen och bygger efter det. Andra tittar, räknar plusplus och bygger ihop.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Bygga regnbåge

Typ av aktivitet?
Spontan av barnen 

Vad gjorde vi? 
Barnen ville bygga en regnbåge i plus-plus.

Hur gjorde vi? 
Barnen hade byggt regnbågar i plusplus. Dom visade sina regnbågar för en pedagog. Pedagogen tittade då tillsammans med barnen hur regnbågar såg ut på riktigt i surfplattan. Vilken ordning färgerna sitter i. Då byggde barnen om sina regnbågar efter rätt färger som var på bilden på surfplattan.

Vad behövde vi? 
- Surfplatta
- Plus-plus

När gjorde vi det? 
- januari, eftermiddag

Hur gick det? 
Barnen tyckte det var roligt att bygga, det var deras initiativ. De regnbågarna dom byggde var dom väldigt stolta över. Barnen har hållt på långt tid efter och pratat om regnbågarna och vill göra nya. På projektväggen sitter ett pic collage med regnbågarna och den använder de som mall ibland när de vill bygga en ny regnbåge. Ett barn har även målat en regnbåge och satt upp på väggen - en ritning. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Barnpaddan

Typ av aktivitet? 
Barn och personal

Vad gjorde vi? 
Vi pedagoger gjorde en ipad till en "barnpadda". Syftet med den är att barnen själva ska kunna ta egna bilder. Barnen kan även använda paddan till att göra egna Pic Collage. 

Hur gjorde vi? 
Paddan ligger fri att använda för barnen. Barnen tar kort på sina byggen när de avslutar ett bygge. Sedan när de har tagit kort känner barnen att de kan plocka isär det. Då har dom en "ritning" på bygget om de vill bygga den igen. 

Vi sitter med barnen och gör Pic Collage av deras bilder när de vill. Barnen får då lägga till bilder själv, skriva sitt namn och välja bakgrund och diverse. Vi hjälper till att skriva vad de säger om bilden. 

Vad behövde vi? 
Surfplatta

När gjorde vi det? 
Kontinuerligt 

Hur gick det? 
Barnen tycker det är roligt att ta kort på sina byggen, och spara bygget på detta vis. De visar bilderna för varandra och vill ibland bygga efter bilder de har tagit. Barnens bilder som de själva gör i Pic Collage har vi skrivit ut och satt upp på projektväggen. 

Vi pedagoger gjorde inte så mycket med barnens bilder i början, utan de fick ligga kvar i paddan. Men allt eftersom tiden gick märkte vi att det blev mycket bilder. Vi tog då och satte ihop bilderna i Pic Collage och skrev ut. Sedan använde vi dessa bilder i samlingen och tittade på och pratade om. Barnen fick först titta på Pic Collaget och se om dom kände igen något dom hade byggt. Gjorde dom det så fick dom berätta om bygget. Vi pedagoger ställde frågor till barnen,
Vi använde oss av dessa frågor:
- Vad tyckte du var lätt/svårt?
- Vad tyckte du var roligt?
- Skulle du vilja bygga det där igen? (om ja/nej, varför?) 
- Varför valde du att bygga detta/det där? 
- Hur gjorde du när du byggde?

Vi försökte att inte ställa frågor som barnen bara kunde svara ja och nej på. Detta gjorde vi för att få barnen att reflektera över sina byggen och våga berätta inför andra. Om det blev ja/nej-frågor ställde vi alltid en följdfråga, varför? Vi vill försöka få barnen att tänka och reflektera. 

Efter att vi hade haft samlingar och frågat barnen om deras bilder, så började barnen själva ställa dessa frågor till sig själva när dom gör Pic Collage. Barnen ville skriva med tex: vad som var lätt och svårt. Vi tycker det är kul att barnen själva har börjat reflektera efter detta direkt när de gör egna Pic Collage. Det har blivit som ett verktyg med frågorna som barnen använder sig av själva.Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Pärla kycklingar

Typ av aktivitet? 
Planerad av pedagoger.

Vad gjorde vi? 
Pärlade kycklingar inför påsken efter ritningar. 

Hur gjorde vi? 
Vi skrev ut ritningar på kycklingar från internet. Barnen fick sedan pärla efter ritningarna. 

Vad behövde vi? 
Pärlor
Pärlplattor 
Ritningar

När gjorde vi det? 
Mars 

Hur gick det? 
Barnen satt koncentrerade och byggde på sina kycklingar. De räknade pärlor på ritningar (precis som de räknar plus-plus på ritningar). De tittade noga och jämförde så det blev rätt färg och lika antal pärlor. Ritningarna på kycklingarna var lagom stora då de hade tålamod att sitta och göra färdigt. Från början var det tänkt som påskpyssel men barnen ville fortsätta pärla så vi tog ner mer pärlor och pärlplattor. Några barn var med upp till förrådet och hämtade pärlor och plattor. 

Samtidigt som vi pärlade kycklingar pratade vi med barnen om påsken och varför vi firar den - och att alla inte firar påsk. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Bilar i kullen

Typ av aktivitet? 
Spontan av barnen

Vad gjorde vi? 
Åkte med bilar i kullen och byggde banor med plankor och andra plastsaker. 

Hur gjorde vi? 
Barnen har åkt mycket med bilar i våran kulle på gården under en längre period. De har tävlat med bilar och sett vilken bil som kan komma längst. De har börjat utveckla sitt bilåkande genom att bygga bilbanor med hjälp av plankor. Först la de bara plankor och åkte på, sedan byggde de upp med en hink under plankorna så det blev som en backe att åka ner för. Sen började barnen bygga hopp i kullen och testa sig fram genom att bygga olika banor som bilarna kunde åka på. Hopp, startbanor, mellanbanor med plankor.

Vad behövde vi? 
- Plankor
- Hinkar 

När gjorde vi det? 
- Mars 
- Eftermiddag vid 15:30

Hur gick det? 
Barnen byggde och testade olika banor. Pedagog var med och försökte ställa frågor som kunde lösa barnens problem. Tex: hur ska vi göra då om man vill ha ett hopp till bilarna? Barnen tyckte det var roligt och provade och testade med massa idéer. Efter denna eftermiddag har barnen även fortsatt att byggt med plankor och åkt med bilar i kullen. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Barnens fria byggen

Typ av aktivitet?
Spontan av barnen

Vad gjorde vi?
Barnen byggde med olika byggmaterial.

Hur gjorde vi?
Barnen har själva byggt olika konstruktioner av exempelvis lego, plusplus, byggklossar mm. De har både byggt utifrån deras egna bilder i huvudet och efter ritningar som vi pedagoger hade skrivit ut. 

Vad behövde vi?
Olika byggmaterial
Ritningar

När gjorde vi det?
Kontinuerligt av barnen
Förmiddagar och eftermiddagar

Hur gick det?
Vi har märkt att i början byggde barnen väldigt enkla konstruktioner. Detta har sedan utvecklats till mer avancerade byggen. Barnen har byggt av varandras saker genom att titta på kompisen sak, fråga eller be om hjälp. Barnen vill gärna hjälpa varandra och förklara hur de har byggt. De har även byggt efter ritningar och det har vi pedagoger även märkt har utvecklats. I början tittade de mest på ritningar och försökte bygga av, nu räknar de (exempelvis plusplus) och jämför så att det ska bli rätt.  

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

Projektvägg

Vi har valt att ha en projektvägg till vårat projekt. Den är placerad i vårat kök på avdelningen där barnen ofta är. Projektväggen är till för att både barn och pedagoger ska kunna ställa upp/sätta upp sina konstruktioner. Barnen får själva bestämma vad dom vill ska finnas med på projektväggen. Projektväggen består av en vit vägg med en hylla i mitten av väggen där konstruktioner som inte kan sitta fast på väggen kan stå. 

Det som vi pedagoger och barn har satt upp på väggen är piccollage som vi pedagoger och barn har gjort, plus plus konstruktioner, legokonstruktioner, ritningar, pärlkonstruktioner. 

VI har en projektvägg för att barnen själva och tillsammans med andra ska kunna reflektera över vad det är dom har gjort. Även att vi ska kunna samla projektet på ett ställe så att vi kan se att vi faktiskt har gjort och lärt oss saker under projektets gång.
Den spontana reflektionen vid matbordet när dom t.ex sitter och äter frukost har blivit bättre. Nu kan dom sitta och äta frukost och samtidigt diskutera om vad som finns på väggen. Vi har märkt att barnen vill vara med och sätta upp saker och dom gillar att titta på väggen. Vi har märkt att barnen är stolta över att få sätta upp saker på projektväggen och att få berätta för andra vad det är dom har gjort. 


 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: