Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal i grupper

Skapad 2016-01-12 14:05 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Under de kommande fyra veckorna kommer du att läsa samma bok som tre av dina klasskamrater. Din grupp kommer varje vecka att träffas och diskutera det ni läst senaste veckan utifrån specifika frågeställningar. Vid varje träff är någon samtalsledare - samtliga i gruppen ska ha rollen var sin gång. Samtalet spelas in och skickas till läraren.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Som vuxen behöver man ett ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna följa med i nyheter, tidningar, anvisningar och instruktioner osv.

Det är en otrolig skillnad på ordförrådet beroende på om man läst/lyssnat till böcker eller om man inte gjort det:

- En 17-åring som regelbundet läst/lyssnat på texter har ett ordförråd på 50 000 - 70 000 ord.

- En 17-åring som inte läst/lyssnat på texter har ett ordförråd på 15 000 - 17 000 ord.

Er läsning idag kommer alltså påverka ert liv längre fram.

Genom läsningen kommer ni att utveckla läsförståelse, stavning, ordförråd, er själva och förhoppningsvis läslusten.

Ni kommer även i detta arbetsområde få träna er på en samtalsform som liknar den som efterfrågas vid det nationella provet i svenska.

Innehåll

Syfte och innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Matriser

Sv
Boksamtal åk 7-9

TALA
Formulera och kommunicera i tal.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
LÄSA
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SPRÅKBRUK
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: