Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-01-12 14:23 i Dingtuna skola Västerås Stad
Under veckorna 10-16 kommer du att få lära dig om Vikingatiden.
Grundskola 4 Svenska Historia Religionskunskap

Hur var det att leva på vikingatiden? Hur såg samhället ut och behandlades alla lika? Vad trodde man på? Vad var runor och hur användes dessa?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg kläderna ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn.
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Redogöra kort om asatron och några av gudarna.
 • Kristendomens införande i Norden.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken och på Internet.
 • Se filmer
 • Skriva egna sammanfattningar utifrån texter och filmer.
 • Redovisa om valda delar med hjälp av iPad.
 • Besök på Anundshög

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom: 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom delaktighet under lektionerna i helklass och i gruppsamtal, egna producerade texter, mindmaps och arbetet med iPad.

Matriser

Hi Re Sv
Vikingatiden

Godtagbara kunskapeer
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du har kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Känna till vikingarnas resor.
Du har kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till någon/några centrala figurer.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan redogöra för vad runor är samt hur de användes.
Svenska
Du kan skriva en faktatext och göra en mindmap med hjälp av givna stödord, texter.
Du skriver din faktatext med lite stöd. Du kan göra en mindmap i Popplet och för hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: