Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 2, del B

Skapad 2016-01-12 14:55 i Rödsleskolan Oskarshamn
Prima matematik 2B
Grundskola 2 – 3 Matematik
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar mycket laborativt i halvklass med:

 • naturliga tal, hur de kan delas, antal och ordning
 • likhetstecknet genom att till exempel jämföra med vågen
 • ritar mönster och fullföljer mönster
 • dubbelt och hälften
 • bråk 1/2 1/3 och 1/4
 • geometriska objekt
 • tid och tidsdifferens
 • spel
 • miniräknare
 • massa - vikt

Vi diskuterar och visar hur vi tänker. Vi pratar om begreppen addition, subtraktion, multiplikation, division, avrundning, färre, fler, flest, större än, mindre än, udda tal, jämna tal, dubbelt och hälften.

Vi arbetar med hundratal, tiotal och ental.

Vi lär oss att ställa upp tal.

Vi lär oss hela klockan.

Vi arbetar med symmetri.

I matematikundervisningen använder vi oss även av ett historiskt perspektiv.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Visa vad du lärt dig

Du ska visa att du kan:

 • skriva och läsa av tal 0-1000
 • hundratal, tiotal och ental
 • avrunda till närmaste tiotal
 • använda likhetstecknet
 • att du kan fortsätta ett mönster
 • göra symmetriska bilder
 • begreppen addition, subtraktion, multiplikation, division, avrundning, färre, fler, flest, större än, mindre än, udda tal, jämna tal, dubbelt och hälften
 • addition och subtraktion 0-1000 utan tiotalsövergång
 • addition och subtraktion 0-100 med tiotalsövergång
 • ställa upp tal
 • multiplikation och division tabellerna 2,5 och 10
 • lösa och göra en räknesaga
 • rita 1/2, 1/3 och 1/4
 • vanliga lägesord
 • klockan
 • använda miniräknare
 • jämföra, uppskatta och mäta massa

Tidsram

vt-åk 2 

Bedömning

Vi bedömer en del mål skriftligt och en del mål muntligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: