Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordslära klass 5 Mölle vt 2016

Skapad 2016-01-12 15:22 i Möllegårdens skola Karlshamn
Grundskola 5 – 6 Musik
Du kommer att få tillfälle att träna dig på att lära dig vad ett ackord är, hur du spelar det på ett klaviaturinstrument samt praktiskt öva och träna på att spela.

Du kommer att få träna att höra skillnad på dur och mollackord.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Matriser

Mu
Ackordslära

Ackordslära.praktiskt och teoretiskt.

Ackordslära, praktiskt och teoretiskt.
 • Mu  4-6   Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6   Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6   Musikframföranden.
 • Mu  4-6   Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6   Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
Godkänd
Väl godkänd
Mycket väl god känd / Väl godkänd
Mycket väl godkänd
Musikaliskt gehör:
Jag kan hör skillnad på några moll och durackord
Jag kan höra skillnad på de flesta moll och durackord
Jag kan höra skillnad på alla moll och durackord
Ackordlära, praktiskt och teoretiskt
Vet hur och visar att jag vet hur durackorden C, F och G tas på ett klaviaturinstrument.
Jag kan spela dessa ackord och dessutom vet jag hur jag spelar ett mollackord
Jag kan skifta ackord i en rytm utan problem och med flyt.
Jag kan spela med flyt samt kombinera ackord med melodispel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: