Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematisk medvetenhet i förskoleklassen

Skapad 2016-01-12 15:23 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Under läsåret i förskoleklass kommer barnen på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematiken i olika sammanhang.
Grundskola F Matematik
Genom mattelek ska barnen

utveckla intresset och förståelsen för matematik på ett lekfullt och konkret sätt.

göras medvetna om matematik i vår vardag.

utveckla taluppfattning.

utveckla förmågan att lösa problem.

använda matematiska begrepp.

Innehåll

Elevdel

Lgr11

Vi utgår från Läroplanens del 1 Skolans värdegrund och uppdrag och del 2 Övergripande mål och riktlinjer.
I förlängningen (skolår 1-9) finns kopplingar till läroplanens del 3 Kursplaner.

 

Kopplingar till läroplan

  • Lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  • Lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • Lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: