Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk1

Skapad 2016-01-12 15:28 i Bruksskolan Munkedal
Matematik åk 1
Grundskola 1 Matematik
Med våra tio siffror kan man bygga all världens tal!

Vi tränar på att skriva och att räkna med dem.Vi tränar också på att prata matematik. Vi förklarar för varandra hur man kan räkna. Vi lyssnar på varandras tankar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:
-skriva siffror och förstå deras innebörd vilken plats de har på tallinjen
-dela upp tal i tiokompisarna och dubblorna 
- använda matematiska tecken (+ - =) och förstå dess innebörd

- använda rätt räknesätt vid problemlösning och räknesagor

-  kunna klockans hela och halva timmar

- göra enkla mönster, tabeller och diagram

- kunna beskriva enkla geometriska figuren t.ex. Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel

- förstå olika begrepp t.ex. Hälften, dubbelt, fler och färre

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Bedömning - vad och hur

Du visar att du:
-kan skriva siffrorna
-förstår siffrornas innebörd
-kan dela upp tal
-förstår hur du använder likhetstecknet
-använder plus och minus på rätt sätt
-kan berätta hur du tänkt
-förstår ett enkelt diagram
Vi bedömmer:
-hur du kan forma siffrorna 0-9 och kopplar de till rätt antal
-hur du adderar och subtraherar med talen upp till 20, samt tiotal upp till 100
-Hur du samtalar om hur man kan räkna och tänka matematik
  -

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

-Vi har gemensamma genomgångar
-Vi samtalar, lyssnar och diskuterar
-Vi arbetar i ma. boken
-Vi använder konkret material
-Vi gör mattesagor
-Vi har gemensam problemlösning

-

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: