Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ORDKLASSER OCH SATSDELAR 7CDFG

Skapad 2016-01-12 16:02 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Eleverna kommer under ett antal veckor att arbeta med ordklasser och satsdelar för att få en bättre förståelse för det svenska språkets uppbyggnad.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisning i ordklasser och satslära ska skapa en förståelse hos eleverna om det svenska språkets uppbyggnad

Innehåll

Syfte:

Eleverna kommer under vissa perioder att arbeta med satsdelar och ordklasser. Syftet är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad. Syftet med satsdelarna är att eleverna ska kunna se kopplingen mellan olika ord och se hur de fungerar tillsammans när de ska bilda en sats (en mening). Ordklasser ska skapa en större förståelse för olika grupper av ord och visa hur man skiljer dessa grupper åt för att kunna använda orden på rätt sätt.

Målet med detta arbetsområde:

Eleverna ska få arbeta med satsdelar och ordklasser för att få en större förståelse för det svenska språket och dess uppbyggnad. Detta ska i sin tur kunna ge eleverna bättre möjligheter att kommunicera i både tal och skrift, att använda det svenska språket på rätt sätt.

Arbetsgång:

Vi kommer att ha genomgångar och övningar (bland annat från läromedlet). 

Vi ska arbeta med nedanstående ordklasser:

SUBSTANTIV, PRONOMEN

ADJEKTIV, ADVERB

VERB

PREPOSITIONER, KONJUNKTIONER

RÄKNEORD, INTERJEKTIONER

Vi avslutar med ett skriftligt prov (tid meddelas senare).

Därefter arbetar vi på samma sätt med satsdelarna:

Predikat

Subjekt

Objekt (direkt och indirekt/ackusativ och dativ)

Predikatsfyllnad

Adverbial (tids/rums/sätts/sats)

Vi repeterar och avslutar med ett skriftligt prov (utan bestämd tidpunkt).

 

Bedömning

Ordklasser och satsdelar är ett verktyg att förbättra skrivandet och underlätta inlärning av andra språk. Bedömning kommer att göras med ett skriftligt prov där endast nivån godkänt eller icke godkänt finns.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: