Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentekonomi Hkk åk 9 Vt-16

Skapad 2016-01-12 16:15 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Med fokus på ungas ekonomi kommer vi jämför olika sätt att betala det man köper och vi reflekterar över sambandet mellan konsumtion och privatekonomi. Vi lär oss om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Vi diskuterar hur vår livsstil och det vi köper eller gör i ett hem påverkar en hållbar utveckling.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Med fokus på ungas ekonomi kommer vi jämför olika sätt att betala det man köper och vi reflekterar över sambandet mellan konsumtion och privatekonomi. Vi lär oss om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Vi diskuterar hur vår livsstil och det vi köper eller gör i ett hem påverkar en hållbar utveckling.

Innehåll

Tid

v 2-7

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Arbetssätt

I Google Classroom hittar ni material och uppgifter till arbetsområdet.

Filmklipp (Livet och pengarna, finns på konsumentverkets hemsida.)


Föra egen kassabok

Budget

Teckna abonnemang 

Hur betalar vi det varor och tjänster vi köper


Svara på, motivera och reflektera över olika frågeställningar

Diskussioner i grupp om konsumtion

 

Bedömning

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov som i huvudsak ligger till grund för bedömningen. Det kommer även att förekomma diskussioner och andra tillfällen där eleverna också kan visa sina kunskaper muntligt.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  E 9
  Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
 • Hkk  C 9
  Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
 • Hkk  C 9
  Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
 • Hkk  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
 • Hkk  A 9
  Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
 • Hkk  A 9
  Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
 • Hkk  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: