Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - evolutionen

Skapad 2016-01-12 16:24 i Apalbyskolan Västerås Stad
Ord som behandlas är bland annat evolutionsteorin, biologisk mångfald, naturligt urval, anpassning, konkurrens.
Grundskola 9 Biologi
Under temat kommer du att lära dig olika begrepp som behandlar Charles Darwin och hans evolutionsteori.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att präglas av:

- muntliga genomgångar och lektionsanteckningar
- diskussioner i helklass och i mindre grupper
- filmer och diskussionsfrågor till dessa
- att läsa kap 9 i Spektrum Biologi och svara på TDS-frågor


Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Bedömning - vad och hur

Att kunna diskutera och föra diskussionen framåt ska vi träna på efter filmer eller genomgångar. Det är viktigt att vara med i diskussioner som uppstår och att komma med frågor och egna tankar och funderingar. Du får även träna på att motivera dina ställningstaganden och förklara för dina klasskompisar. 

Att lära dig förstå, förklara och använda olika begrepp gör du genom att vara delaktig och engagerad vid genomgångar. Svara på frågor och ställa frågor. Använda begreppen när du svara på TDS-frågorna och öva på att skriva välutvecklade svar. Du kommer att lära dig många olika begrepp som du sen ska fundera över och koppla ihop med andra ord. 

Förutom arbete och diskussioner på lektionerna kommer du dessutom att kunna visa dina kunskaper på ett skriftligt prov fredag v 4.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Bi  A 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  A 9
  Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser

Bi
Bedömningsmatris för NO år 7-9

Samtala, diskutera och ta ställning

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ta ställning & motivera
Du gör ställningstaganden och utformar motiveringar samt konsekvenser utifrån dem.
Du kan formulera ställningstaganden, men behöver hjälp med att motivera ditt svar. Du behöver hjälp med att beskriva tänkbara konsekvenser utifrån ditt ställningstagande.
Du kan formulera ställningstaganden och göra enkla motiveringar till dessa. Du kan beskriva en tänkbar konsekvens utifrån ditt ställningstagande.
Du kan formulera ställningstaganden och göra utvecklade motiveringar till dessa. Du kan beskriva några tänkbara konsekvenser utifrån ditt ställningstagande.
Du kan formulera ställningstaganden och göra välutvecklade motiveringar till dessa. Du kan beskriva några tänkbara konsekvenser utifrån ditt ställningstagande.
Diskussioner
Du visar ett deltagande i diskussioner som sker både i mindre grupper och i helklass.
Du behöver utveckla deltagandet i dina diskussioner.
Du är deltagande i diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du är deltagande i diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du är deltagande i diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.

Använda begrepp, modeller och teorier

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper
Du kan visa kunskaper inom det aktuella arbetsområdet. LIVETS HISTORIA, MÄNNISKANS HISTORIA, SPÅR AV EVOLUTIONEN, MM
Du har ännu inte visat kunskaper med hjälp av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang
Du kan ge exempel på hur miljön påverkar olika organismer. NATURLIGT URVAL, ANPASSNING TILL MILJÖN
Du kan ännu inte ge några exempel på hur organismer kan påverkas.
Du kan ge ett exempel på hur organismer kan påverkas och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring detta.
Du kan ge några exempel på hur organismer kan påverkas och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring detta.
Du kan ge några exempel på hur organismer kan påverkas och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring detta genom olika perspektiv.
Föra resonemang
Du kan visa på naturvetenskapliga samband. EVOLUTIONSTEORIN, UTVECKLING AV ARTER
Du kan ännu inte föra resonemang som visar på att du använder naturvetenskapliga samband.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där du visar på enkelt identifierbara naturvetenskapliga samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där du visar på förhållandevis komplexa naturvetenskapliga samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där du visar på komplexa naturvetenskapliga samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: