Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2016-01-12 16:49 i Strömsskolan Lilla Edet
Världsreligionerna år 5
Grundskola 5 Religionskunskap
Vad är det här med religion för något? Du behöver inte undra längre, vi ska lära oss vad det handlar om.

Innehåll

Innehåll

Vi ska lära oss mer om de fem världsreligionerna, judendom, kristendom, islam, hinduism och buddism. Vi ska lära oss om samernas religion och om fornskandinavisk religion. Vi ska lära oss om människor runt om i världen och hur de lever och om deras religiösa traditioner. Vi ska lära oss vad det finns för likheter och skillnader mellan världsreligionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att utgå från vår grundbok Religion och arbeta med de faktatexter som finns i den. Vi använder oss av tillhörande arbetshäfte och jobbar med uppgifterna där för att fördjupa kunskaperna.
 • Du kommer få se film från SLI - till exempel världsreligionerna
 • Du kommer få höra berättelser från de olika religionerna såsom skapelseberättelsen, till exempel  den fornordiska och den kristna och även jämföra de berättelserna med varandra.
 • Du ska få jobba enskilt men också i grupp tillsammans med andra.
 • Du ska få träna på din förmåga att resonera genom att vi ska jämföra de olika religionerna med varandra.
 • Du ska få träna din förmåga att söka information genom att vi ska läsa faktatexter.
 • Du ska få träna din förmåga att reflektera genom diskussioner vi ska ha i grupp och helklass.
 • Du ska få träna din förmåga att analysera via de faktatexter vi ska läsa.

Bedömning

 • Bedömning sker utefter din förmåga att redogöra för innehållet i de fem världsreligionerna.
 • På vilket sätt du redogör för likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
 • På vilket sätt reflekterar, resonerar och argumenterar kring livsfrågor och moraliska frågeställningar.


Bedömning sker både muntligt och skriftligt.

Matriser

Re
Lilla Edet Religion 4-6

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Världsreligionerna
•Begreppslig förmåga •Förmågan att hantera information
Jag har **grundläggande** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **enkla** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag har **goda** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag har **mycket goda** kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra **välutvecklade** resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
•Analysförmåga
Jag visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Fornskandinavisk & samisk religion
•Begreppslig förmåga •Analysförmåga
Jag kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Jag kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Jag kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Kristendom och dess betydelse
•Analysförmåga •Kommunikativ förmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra **enkla** jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Jag kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra **utvecklade** jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Jag kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra **välutvecklade och nyanserade** jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Analysförmåga •Kommunikativ förmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan också föra **enkla** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **till viss del för resonemanget framåt**.
Jag kan också föra **utvecklade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **för resonemanget framåt**.
Jag kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det**.
Moraliska frågor
•Kommunikativ förmåga
Jag kan föra **enkla** resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Jag kan föra **utvecklade** resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Jag kan föra **välutvecklade** resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
•Metakognitiv förmåga •Analysförmåga
Jag gör då reflektioner som **i huvudsak** hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Jag gör då reflektioner som **för resonemanget framåt** och använder några etiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Jag gör då reflektioner som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det** och använder några etiska begrepp på ett **väl fungerande sätt**.
Information & källor
•Förmågan att hantera information
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt samt för **enkla** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **relativt väl** fungerande sätt samt för **utvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **väl** fungerande sätt samt för **välutvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: