Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg och teknik

Skapad 2016-01-12 16:51 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Med färgcirkeln som grund arbetar vi med färger. Provar olika tekniker och material.
Förskola
Vi kommer till en början arbeta med färgerna gul, röd och blå som är grundfärgerna i färgcirkeln och utifrån dem lära oss blanda färgerna, med olika experiment och tekniker leker vi med färger och material för att lära oss mer om färger och dess användingsområden.

Innehåll

NULÄGE

Med en bestämd grupp barn vill vi medvetandegöra färgernas namn, användningsområden och öka kunskapen om vad man kan göra med färger på nya sätt.

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vi upplever att kunskapen om färger ser väldigt olika ut för barnen, att benämna färger, hur man blandar till önskad färg och vad man kan göra med färg.

SYFTE

Vi vill öka kunskapen om färgernas namn och begrepp. Lära sig hur man blandar till önskad färg. Vad man kan använda sig för tekniker samt  utmanas i finmotoriska övningar.

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

METOD

 • Genom enkla konkreta experiment där man blandar färgerna
 • Arbeta med få färger vid lärtillfället, benämna färgerna och gå långsamt fram.
 • Använda oss av olika tekniker vid olika tillfällen.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: