Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten. Bara vanligt vatten?

Skapad 2016-01-12 17:44 i Knutsbo förskola Ludvika
Vi arbetar med vatten på flera sätt och i olika former med hjälp av materialet i NTA-lådan( Natur och Teknik för Alla) i grupp med barn i åldern 4-5 år.
Förskola
Vi ser att barnen öser vatten ur pölar på gården.De leker med vattnet när de tvättar händerna. De frågar hur det kan bli snö och reflekterar över att det ibland går att krama snön och ibland inte. Ett barn påminde oss om ett expriment vi gjort med vatten och karamellfärg i en mjölkkartong som blev till is ute i kylan. "Hur blev det så?

Innehåll

SYFTE

Vi vill väcka barnens intresse och upptäcka mer om vatten i dess olika former.

Med expriment ur NTA-lådan vill vi få dem att hitta lösningar, våga prova och ställa frågor.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

METOD

Vi kommer att arbeta med barnen i 2 grupper. Stora gruppen, de barn som är 4-5 år, på tisdagar med Kerstin och Sanne. Mellan gruppen, de barn som är 3-4år, på torsdagar med Pernilla och Anna-Cari.

Vi arbetar med materialet ur NTA-lådan "Vatten".

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar vid varje tillfälle, med hjälp av Ipaden foton och anteckningar, barnens lärande. Vi kommer att publicera detta på barnens lärlogg. Pedagogerna i gruppen ansvarar för detta.

UPPLÄGG

Arbetet kommer att pågå i 8 veckor from vecka 3. Vi sammanställer och  reflekterar över processen och hur arbetet har gått vecka 10. Vi kommer då att bestämma om vi ska fortsätta arbetet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: