Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Perks of Being a Wallflower Eng 9 VT16

Skapad 2016-01-12 17:49 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
"He's something isn't he?" Bob nodded his head. Patrick then said something I don't think I'll ever forget. "He's a wallflower." And Bob really nodded his head. And the whole room nodded their head..."You see things. You keep quiet about them. And you understand."

Innehåll

Mål för elev

 • Att läsa den skönlitterära boken The Perks of Being a Wallflower på engelska.
 • Att se filmen baserad på boken, och förstå tal utan textning.
 • Att kunna uttrycka sina tankar om bokens teman i diskussioner med andra.
 • Att reflektera kring boken/filmen och formulera sig i en skriftlig uppgift.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du läsa ungdomsromanen "The Perks of Being a Wallflower" av Stephen Chobsky. Vi kommer även att se filmen med samma namn.  Du förväntas läsa ungefär 80 s/vecka, vilket gör att du kommer ha läsning som hemläxa under tiden temat varar. Boken ska finnas med under alla engelsklektioner. Vi kommer använda boken som grund till både skriftliga och muntliga moment. 

Genomförande

This is the planning for the project:

  When? What?
w 2 Thu, Jan 14

Be prepared to discuss p 1- 80
Use the study guide (It's learning), 

  Fri, Jan 15 Reading, study guide.
w 3 Thu, Jan 21

Be prepared to discuss p 81-172
Use the study guide (lt's learning)

  Fri, Jan 22  The film The Perks of Being a Wallflower 
w 4 Thu, Jan 28 The film The Perks of Being a Wallflower
  Fri, Jan 29 Written assignment (short essay).
Hand in your word list (see below).

 
Word list: You are supposed to hand in a word list of new words you have learnt by reading the book. Choose 15 words from the book. Write them down and describe what they mean or translate them. Then write a sentence for each word (showing that you know how to use them). Your list should look like this:

1) Your chosen word 2) Your explanation/translation (use a dictionary) 3) Sentence.

Redovisning

Du redovisar boken (och filmen) genom att;

 • diskutera och reflektera kring innehållet (studiefrågor)
 • analysera boken/filmen i en skriftlig uppgift
 • sammanställa en ordlista på nya ord du lärt dig genom att läsa boken

Utvärdering

Kunskapsmålen
1. Har du nått målen med arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.
2, Utvärdera dina kunskaper i matrisen nedan.

Arbetsområdet
3. Vad tyckte du om att arbeta med denna bok? 
4  Har du fått visa vad du lärt dig under projektet? Förklara.

 

 

 

Matriser

En
Feedback Writing eng 7-9

Formulera sig i skrift

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd, stavning & grammatik
Skriftlig uppgift
Du använder ett enkelt språk och har ett grundläggande ordförråd. Du uttrycker dig begripligt och kan använda dig av en del språkliga regler, men det förekommer fel som stör förståelsen.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer. Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språkliga regler. Dina språkfel stör inte förståelsen.
Du har ett avancerat ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer och idiomatiska uttryck. Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkfel.
Textbindning och struktur
Skriftlig uppgift
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med enkla bindeord, till exempel: "and" och "but".
Du binder ofta ihop dina meningar. Det finns en röd tråd i det du skriver. Texten har struktur (stycken/ inledning/ avslutning).
Du binder ihop dina meningar. Det finns en tydlig röd tråd i det du skriver. Texten har en klar struktur med inledning och styckeindelning och avslutning.
Innehåll (Redogöra...)
Skriftlig uppgift samt diskussioner.
Du visar din förståelse av boken genom att på ett enkelt/kortfattat sätt redogöra för innehållet i boken du läst.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för innehållet i boken du läst. Du förklarar och ger exempel. Du tillför egna tankar kring innehållet.
Du visar din förståelse av boken genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet i boken du läst. Du ger exempel från olika perspektiv. Du reflekterar både på ett personligt plan och mera generellt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: