Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

South Africa -yesterday and today

Skapad 2016-01-12 19:54 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vi ska lära oss om Sydafrikas historia, om Nelson Mandela och om landet idag. Vi kommer att skriva en faktatext, se en film och skriva en filmanalys. Vi kommer även att öva på att ge kamratrespons. Grammatiken vi tittar på är passiv form.
Grundskola 9 Engelska
South Africa - yesterday and today.

Innehåll

Det här kommer vi att göra:

- Läsa texter om Sydafrika och Nelson Mandela på lektionstid
- Samla information om landet och sammanställa i en mindmap
- Jämföra mindmaps och diskutera dess innehålll
- Skriva en faktatext om Sydafrika och ge varandra kamratrespons på den
- Se en film om landet och Nelson Mandela: Goodbye Bafana
- Skriva en filmanalys

Syftet

Syftet med det här arbetet är att

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Det här kommer vi att bedöma

Ditt deltagande i muntliga diskussioner
Din förmåga att hitta information och sammanställa den
Din faktatext
Respons på och bearbetning av faktatext
Din förmåga att förstå innehållet i text och film
Din filmanalys till innehåll och språk

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: