Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meine Reise vt 2016 Vecka 2-5

Skapad 2016-01-12 21:43 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi lär oss om de olika tysktalande länderna genom en fiktiv resa och reflekterar också över likheter och olikheter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Bedömning - vad och hur


 • Jag bedömer ditt arbete på lektionerna och hur du använde strategier när du använder texter på internet om ditt land.
 • Jag lyssnar på dig när du redovisar kring vad du har lärt dig
 • Jag läser din berättelse om resan.
 • Jag bedömer också  hur du reflekterar över skillnader mot SverigeKopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta enskilt med uppgiften. Varje elev skriver sin egen reseberättelse om hur den reser, vilka städer den reser till (minst 3) och vilka sevärdheter den besöker( minst 1 per stad). Eleven beskriver också om lite om sevärdheten, vad man kan göra, vad det kostar och öppettider. Hen använder sig av sidor på tyska och skriver en källförteckning. Eleven reflektera också över skillnader mellan landet och Sverige. Det ska finnas en karta med stora städer och resvägen inprickad och en karta.

Begrepp

Bevölkerung

Hauptstadt

Mappe 

Fahne

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: