Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi människokroppen, år 7, Lgr 11, VT-2016

Skapad 2016-01-13 05:54 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Inom detta område om människokroppen kommer vi att lära oss mer om vår hud, skelett och om våra muskler samt dopning.
Grundskola 7 Biologi
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Kopplingar till läroplan

  • Bi
    Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  • Bi  7-9
    Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  • Bi  7-9
    Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar, arbete både enskilt och tillsammans, delaktig i laborationer

Huden s.175 - 177.

 1. Huden är vårt största organ, vilka är dess uppgifter?

 2. Huden består av tre olika skikt med olika uppgifter: vilka är skikten och vad har de för olika uppgifter? 

 3. Vad är pigment och vad är dess uppgift?  

 4. Hur får man "gåshud"? Vilken funktion har "gåshuden"? 

 5. Varför blir håret grått/vitt och huden rynkig när man blir gammal?

 6. Ge ex på några hudsjukdomar.

Skelettet s.178,179, 182. 

1. Hur många ben ingår ungefär i skelettet?

2. Vilka är skelettets uppgifter?

3. Tre olika typer av leder och ge ex på vad dessa finns.

4. Berätta hur en led är uppbyggd och dess funktion. 

Muskler s. 180,181,183

1. Det finns tre olika typer av muskler. Vilka? Var finns de?

2. Berätta lite om sambandet mellan mjölksyra och ”syreskuld”.

3. Vad krävs det för att få en bra kondition?

4. Berätta hur träning påverkar musklernas utseende.

5. Vad är det för skillnad mellan dynamiskt och statiskt arbete?

 För slutuppgiften gäller:

1.  Fördjupade kunskaper om E- frågorna

2.  Berätta om några skador i skelett och muskler.

3. Vad är dopning? Varför? Hur? Skador/biverkningar? (s.311)

4. Tatueringar/piercing. Varför? Hur? Skador/biverkningar? (stencil)

 

 

Visa vad du lärt dig

Inom varje delområde görs ett E-test dvs tre st på detta arbetsområde.

En slutuppgift görs på alla tre delområdena - där du bl a ska motivera ditt ställningstagande för en aktuell fråga.

Tidsram

Arbetet startar vecka 2-3 och E-test efter varje delområde samt slutuppgift vecka 7

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Matriser

Bi
Biologi människokroppen, år 8

E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och formulerar ställningstaganden med utvecklande motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och formulerar ställningstaganden med välutvecklande motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt idintifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: