Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva bokrecension - mänskliga rättigheter åk 7

Skapad 2016-01-13 08:24 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi skriver bokrecensioner i anslutning till vårt arbete med mänskliga rättigheter och litteraturläsning i åk 7
Grundskola 7
Du kommer att få lära dig strategier för att skriva en recension.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte och Centralt innehåll, Lgr 11

  • Att lära sig strategier för att skriva en recension
  • Att lära sig att en recension är en analyserande och bedömande text - inte ett referat av en bok.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.


    Du får lära dig om recensionens uppbyggnad med rubrik, ingress och brödtext samt hur du kan strukturera brödtextens innehåll.

    Du ska skriva en bokrecension med fokus på handling, huvudpersoner och språk. Du ska följa recensionens typiska uppbyggnad och du ska använda ett personligt men korrekt språk.

 

 

Matriser

Skriva bokrecension - mänskliga rättigheter åk 7

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Innehåll
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en recension.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en recension.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en recension.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en recension.Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar en recension relativt väl, till exempel med rubrik och ingress. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar en recension väl, till exempel med en effektiv rubrik och intresseväckande ingress. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
Eleven uttrycker på ett enkelt sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett enkelt sätt genom exempel från boken.
Eleven uttrycker på ett utvecklat sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett utvecklat sätt genom exempel från boken.
Eleven uttrycker på ett välutvecklat sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett välutvecklat sätt genom exempel från boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: