Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff A "Clothes"

Skapad 2016-01-13 08:37 i Viksängsskolan Västerås Stad
Arbete med kapitel "Clothes" i Good Stuff A.
Grundskola 6 – 9 Engelska
Do you know what a hat, or a lid, or a brim is? Velvet? Denim? After we have worked with this chapter you will know!

I det här kapitlet kommer vi att arbeta med texter om kläder. Du kommer få lära dig ord för olika klädesplagg och även många beskrivande ord (adjektiv).

v.2-4

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Det här kommer du få undervisning om

Koppla till Centralt innehåll i Lgr11, klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma textgenomgångar Good Stuff textbook
 • Arbetsuppgifter till texter Work book
 • Grammatik bl.a adjektiv och possessiva pronomen

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Muntlig aktivitet
 • Skriftliga och muntliga läxförhör
 • Diagnos

Lektionsplanering

 • Gemensamt lyssna på/läsa gröna och blå texter i Text book
 • Samtal om texter samt översätta
 • Arbeta med uppgifter till dessa texter i Work book (arbetshäfte)
 • Arbeta med extrauppgifter till gröna och blå texter
 • Arbeta vidare med Gula texter lite mer på egen hand
 • Arbeta med grammatikövningar

 

 • Läxor varje vecka. Läggs ut i bloggen efter hand. En veckas framförhållning.
 • Diagnos på gröna och blå texter. Ett skriftligt förhör på de texter och läxor vi haft under arbetets gång.

 

Matriser

En
Good Stuff A Arbeta med text

E
C
A
Läsa/Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: