Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Kristendomen Vt 2016 7A och 7C

Skapad 2016-01-13 09:23 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Kristendomens utveckling och inriktningar, samt hur religionen påverkat samhället.
Grundskola 7 Religionskunskap Samhällskunskap
Religion finns överallt i alla samhällen och påverkar oss hela tiden genom sina symboler, skrifter, tankar mm.

I det här arbetsområdet kommer du att fokusera på Kristendomen. Vi kommer att läsa om kristendomens historia, utvecklingen till olika inriktningar, men även om dess roll i vårt moderna samhälle.

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig på att:

 • Förstå kristendomens utveckling från att ha varit en liten religion i Romarriket till att vara en av världens största religioner.
 • Känna igen olika kristna skrifter, symboler och handlingar, samt se hur dessa hänger ihop med den kristna tron
 • Känna till hur de tre stora riktningarna inom kristendomen hör ihop och hur de skiljer sig åt.
 • Förklara hur de olika kyrkorna (alltså riktningarna) påverkar och verkar inom det samhälle där de är.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Arbetets innehåll

 

 • Vad är grunden för kristendomen? Hur startade religionen? 
 • Hur har kristendomen utvecklats i olika inriktningar? 
 • Vad har den katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan gemensamt och vad skiljer dem åt?
 • Hur har kyrkorna påverkat olika samhällen förr i tiden och hur påverkar kyrkorna samhällen i dag?
 • Vilken roll spelar kristendomen i dag i vårt sekulariserade samhälle? (Dvs att många områden i vårt samhälle allt mindre påverkas av religion)
 • Vilka var Jesus, Paulus, Petrus, Konstantin, Martin Luther?

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Arbetssätt och redovisningsform

  • Diskutera olika företeelser i samhället som finns som följd av den religion som huvudsakligen verkar i samhället.
  • Parvis bearbeta faktatexter, söka och sammanställa fakta om den katolska, ortodoxa och den protestantiska kyrkan.
  • Genomföra en undersökande och skapande uppgift där ni, med hjälp av de kunskaper och erfarenheter ni samlat på er i ert pararbete, visar era kunskaper kring en av de olika riktningarna - samt redovisar detta inför andra elever i en grupp. 
  • Arbeta utifrån de tips och instruktioner som finns på religionsiten.
  • Vi utgår från läromedlet "Utkik". 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Till viss del din insats vad gäller arbetet kring den "undersökande och skapande" uppgiften. 
 • Dina kunskaper kommer att bedömas med hjälp av ett skriftligt prov, där du får möjlighet att förklara viktiga ord och begrepp, samt utveckla resonemang kring olika frågeställningar. Du kommer att få en "vad ska ni kunna inför provet" - lapp innan provet. 

Kopplingar till läroplan

 • Re  C 9
  Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  C 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Re  C 9
  Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sh  C 9
  Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  C 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: