Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet 1 år 7

Skapad 2016-01-13 12:25 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundläggande Ellära
Grundskola 7 – 9 Fysik
...

Innehåll

Ur ämnets syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

• genomföra systematiska undersökningar i fysik och

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i samhället, naturen och inuti människan

Ur fysikens centrala innehåll

Undervisningen skall behandla följande centrala innehåll

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället

• Sambandet mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering

• Mätningar och mätinstrument

• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier

• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Konkretiserande mål till dig som elev

Du ska förstå och exemplifiera följande

• Vad som menas med en sluten krets

• Hur en glödlampa fungerar

• Hur man kan få värme av elektrisk ström

• Vad en kortslutning är

• Hur en säkring fungerar

• Vad ledningsförmågan beror av

• Vad elektrisk ström är

• Sambandet mellan spänning, strömstyrka och resistans

• Kunna rita enkla kopplingsscheman

• Vad som menas med serie- och parallellkoppling

• Vad som är farligt med ström

• Vilka elinstallationer man får göra hemma

• Kunna göra en förlängningssladd med stickkontakt, strömbrytare och lamphållare

• Kunna använda volt- och amperemeter

Vad som ska bedömas

Vi kommer att bedöma din förmåga att

• Skriftligt eller muntligt förklara ovanstående grundbegrepp

• Jämföra, dra slutsatser, beskriva och förklara de ovanstående begreppen utifrån de praktiska och teoretiska kunskaper du tillägnat dig

Undervisningen

• Vi kommer att ha teoretiska och praktiska genomgångar

• Jobba med faktatexter och instuderingsfrågor

• Genomföra en mängd laborationer

• Diskutera i grupp och helklass

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: