Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp SO åk 1 2015/2016

Skapad 2016-01-13 13:29 i Berghultskolan Lerum
SO åk 1
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under läsåret ska du få arbeta med och lära dig mer om:

Livsfrågor - t.ex. kamratskap, jämställdhet, rätt och orätt

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Klassråd

Kristendomen - några högtider och delar av bibeln

Närmiljön - vårt samhälle och yrken

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska utveckla förmågan att samtala om och reflektera kring olika livsfrågor samt grundläggande mänskliga rättigheter.
Du ska ha kunskaper om hur ett klassråd organiseras och genomförs.
Du ska känna till några bibliska berättelser samt ha kunskaper om några kristna högtider och varför de firas.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta med:

livsfrågor - t.ex. hur man är en bra kamrat, vad är rätt och orätt,
barnkonventionen och grundläggande mänskliga rättigheter,
klassråd,
några bibliska berättelser,
några kristna högtider och andra traditioner- t.ex. julen, halloween m.m

varför vi bor där vi bor; hur mark, vatten och klimat påverkar var vi bor och lever i dag.

hur vårt samhälle är uppbyggt och vilka olika samhällsfunktioner vi har. 

vilka yrken som finns i vår närmiljö och hur vi använder pengar.I arbetet med detta kommer du att få:

samtala i gruppen,
delta i klassråd,
läsa olika texter,
lyssna på berättelser och information,
titta på filmer och bilder,
delta i övningar och pyssel

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du...

...ha deltagit i samtal och diskussioner kring olika livsfrågor och grundläggande mänskliga rättigheter.
...ha deltagit i ett klassråd.
...ha grundläggande kunskaper och kunna berätta om några av de kristna högtiderna samt andra traditioner och högtider som firas i världen.

...veta varför vi bor där vi gör och hur ett samhälle är uppbyggt och fungerar. Pengars värde och användning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: