Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So Historia - Från istid till medeltid

Skapad 2016-01-13 15:12 i Borrby skola Simrishamn
Du ska lära dig de olika kännetecken från istiden, stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden och medeltiden. Du ska arbeta enskilt i arbetsbok, vara med på genomgångar och i slutet av varje tidsepok sammanfatta det vi lärt oss.
Grundskola 3 – 6 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Beskrivning

Du kommer under arbetets gång få en möjlighet att arbeta med tidsepokerna från istiden fram till medeltiden. Vi kommer att ta reda på hur människornas liv såg ut och hur världen de levde i var. 

Förmågor som ska tränas

Ämnets syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Så här arbetar vi

Vi kommer att gå igenom de olika tidsepokerna med hjälp av genomgångar, läsning av text och film.

Arbete i arbetsbok

Diskussion i helklass

Sammanfatta vad vi lärt oss i ett dokument

 

Detta ska bedömas

Eleven ska följa med på instruktioner. 

Eleven ska arbeta i sin arbetsbok.

Eleven ska kunna motivera sina svar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: