👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsorienterade ämnen vårterminen 2016 årskurs 2

Skapad 2016-01-13 15:25 i Ekenäs skolan Stenungsund
Under vårterminen 2016 är hembygden ett tema i So.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte med undervisningen:

Eleverna ska få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

För årskurs 1-3 har ämnena geografi, historia, religon och samhällskunskap samma centrala innehåll samt kunskapskrav. Detta uppmuntrar till att jobba ämnesintegrerat eller tematiskt i just dessa årskurser. I läroplanen går dessa ämnen under det övergripande namnet "samhällsorienterande ämnen"

 

Centralt innehåll

Du ska utveckla din förmåga att:

känna till din hembygd.

förstå att människor lever olika i olika delar av världen.

förstå hur en karta är uppbyggd. 

våga säga vad du tycker i klassråd.

förstå värdet av demokrati och mänskliga rättigheter

känna till våra traditioner kring påsk och vårens högtider

Känna till att det finns andra religioner

känna till några trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Känna till vad allemansrätten är

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

Ha hembygden, då och nu som tema under våren.

Vi kommer att besöka olika platser som är viktiga i vår hembygd.

Vi kommer att besöka brandstationen.

Prata om vårt gemensamma miljöansvar och allemansrätt.

Lära oss om trafik och träna några cykelregler.

Prata om kristendomens traditioner kring påsk då och nu.

Ha klassråd och ta gemensamma beslut.

Dokumentera och redovisa våra arbeten.

Träna oss på att läsa en enkel karta och orientera oss efter den.

 

Bedömning

Vi gör fortlöpande observationer under terminen för att se vad du kan.

Vi bedömer din förmåga att delta aktivt i samtal och diskussioner i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3