Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-01-13 15:30 i Särskolan Stenungsund
Vad ser vi när vi tittar upp på himlen? Finns det något däruppe som vi inte ser? Vad är en planet? Detta och mycket annat ska vi arbeta med tillsammans under årets första veckor!
Grundsärskola F – 6 Verklighetsuppfattning Kommunikation
Finns det människor i rymden?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte söka information från olika källor, och
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • VEU
  Syfte använda kunskaper om människa och natur,
 • VEU
  Syfte ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
 • VEU  1-9
  Tid Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
 • VEU  1-9
  Tid Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
 • VEU  1-9
  Rum Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Undervisning

 • Vi kommer att använda materialet Leia och björndjuren.
 • Titta på himlen vid olika tider på dagen/dygnet
 • Se på film
 • Hur blir det dag?
 • Hur blir det natt?
 • Årstiderna
 • Begrepp som har med temat att göra

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • KOM   9
  Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • VEU   9
  Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 • VEU   9
  Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
 • VEU   9
  Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: