Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva deckare

Skapad 2016-01-13 16:06 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vem är brottslingen? Skriv historien och lös brottet...

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Sv  7-9
    Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  7-9
    Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Sv  7-9
    Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi börjar med att gå igenom vad som är klassiskt för genren "deckare", sedan ska du skriva ett utkast som lämnas in för respons. Texten ska sedan bearbetas och förbättras.

Be gärna en kompis läsa igenom det du skrivit och be om deras respons.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Texten bedöms först som utkast och sedan i sin helhet.

För bedömning se matrisen nedan.

Matriser

Sv
Skriva

Novell

E
C
A
Innehåll
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Texten försöker fånga deckarens typiska drag genom enkla berättargrepp.
Texten försöker fånga deckarens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Texten fångar deckarens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Textens dramaturgi är i huvudsak passande och enkel, men ändå urskiljbar.
Textens dramaturgi är relativt passande, t.ex. genom att vara komplex.
Textens dramaturgi är passande, t.ex. genom att vara komplex.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, konsekvent genomförd styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffande och väl fungerande.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbetning
Eleven gör enkla förbättringar av texten. ex. rättar stavfel
Eleven gör relativt väl fungerande förbättringar som utvecklar texten. ex. skriver om och förtydligar
Eleven gör väl fungerande förbättringar som för texten framåt och fördjupar innehållet. ex. lägger till och utvecklar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: