Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Getting to know the world - 6A

Skapad 2016-01-13 21:48 i Ängås skola F-6 Orust kommun
Vi bekantar oss med olika engelsk-talande länder och berättar om företeelser som vi stöter på samt skillnader och likheter som vi hittar.
Grundskola 6 Engelska
Genom en låtsas-resa till ett engelsk-talande land i världen, lär du dig mer om landet. Du ska berätta om det och det du gör där och resonera kring sånt som skiljer sig från hur vi har det här i Sverige - eller som liknar det.

Innehåll

Förmågorna

Alla förmågor kan komma att dyka upp och tränas i det här arbetsområdet:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Men det är en förmåga som är i fokus - den sista, att reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser där engelska används - som modersmål eller officiellt språk.

Självklart blir det ett stort mått av "att förstå och tolka", "formulera sig" och "använda språkliga strategier" också!

Vi ser också att eleverna ska få en möjlighet att "landa" i detta att ha datorn som ett verktyg i arbetet och nu använda den i faktainhämtning och produktion av material.

Uppgifter

  • Innan, under och efter resan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: