Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2016-01-14 07:10 i Högsäters skola Färgelanda
Under en period kommer vi att jobba med genren sagor. Vi kommer läsa och skriva sagor.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Deckare

 

Du ska få lära dig:

 • Att läsa och förstå skönlitteratur samt urskilja budskap, språkliga drag, miljö- och personbeskrivningar.
 • Förstå genren sagor.
 • Att argumentera och diskutera text.
 • skriva en egen saga.
 • Att ge och ta emot kamratrespons.

Vi kommer att:

 • I grupper läsa en vald saga.
 • Varje vecka tillsammans i gruppen (och med lärare) få chansen att diskutera det vi läst genom strukturerade samtal.
 • Skriva en egen saga. 
 • Ge och få kamratrespons.

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • Aktivt delta i boksamtalen.
 • Din saga
 • Klassrumsaktiviteter.

 

Matriser

Sv SvA
Sagor

Öva mer!
Jag kan!
Jag är säker!
Boksamtal
Du har läst rätt antal sidor till varje träff. Du svarar kortfattat på frågor särskilt ställda till dig.
Du har förberett dig till boksamtalen. Du deltar aktivt i samtalen. Du visar genom samtalen att du förstår sagogenren.
Du är väl förberedd till samtalen. Du håller samtalen igång genom att utveckla vad de andra säger samt ställa frågor.
Du kan kortfattat svara på reflektionsfrågor direkt ställda till dig.
Du kan till viss del reflektera över det du läser genom att tycka till och relatera till egna tankar och erfarenheter.
Du tar initiativ till att bredda och fördjupa samtalen genom att reflektera och jämföra med erfarenheter och annat du läst/sett/hört om.
Din text
Dina texter liknar till viss del en saga. Läsaren får ställa frågor för att förstå och hänga med i din text. Du har fått mycket stöd av din lärare under arbetets gång.
Du följer till stor del texttypen en saga. Din text går att läsa och har en logisk uppbyggnad. Du har fått viss hjälp av din lärare för att få ihop en saga.
Du följer texttypen saga. Din text flyter genom varierad meningsbyggnad och har en genomtänkt uppbyggnad. Du har jobbat självständigt med stöd från din lärare.
Du beskriver personer och miljöer kortfattat och på enstaka ställen i din text.
Du beskriver miljöer och personer på flera ställen i din text och använder mest adjektiv.
Du beskriver och gestaltar personer och miljöer på flera ställen i din text. Du använder både adjektiv och verb för att levandegöra din text.
Du använder godtyckligt stor bokstav och punkt.
Du använder stor bokstav och punkt på rätt ställe. Styckeindelning finns. Vid dialog använder du talstreck.
Du använder passande skiljetecken samt delar in din text i stycken.Vid dialog använder du talstreck samt passande och varierande skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: