Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simning och hantering av nödsituation i vatten

Skapad 2016-01-14 08:26 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi kommer att åka till simhallen en gång per årskurs. Där kommer vi att simma, dyka, livrädda och leka.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. (syftestext idrott & hälsa LGR 11)

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Arbetssätt och undervisningVi har bara möjlighet att åka till simhallen en gång per årskurs under din högstadietid, det gör att detta besök blir intensivt.
Vi värmer upp med att visa simkunnighetskravet på 200m varav 50 m på rygg innan vi vi tränar på att dyka, flyta, livrädda.
Vi utvecklar livräddandet under åk 7-9 så att du lär dig mer för varje år, samtidigt som du repeterar det du tidigare lärt dig

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,

Visa vad du lärt dig

(Här beskrivs den uppgift eller slutuppgift som ska ligga till grund för bedömningen läraren gör av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftat till)

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 9
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Tidsram

Ett 60 minuters pass.

Bedömning

 Samma nivå i betygsmatrisen för alla betyg.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 9
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
 • Idh  C 9
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  C 9
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
 • Idh  A 9
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  A 9
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Matriser

Idh

Rubrik 1

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: