Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Balansera och väga

Skapad 2016-01-14 09:34 i Raus Planterings skola Helsingborg
En planering kopplad till NTA-lådan Balansera och väga.
Grundskola 1 – 3 Fysik NO (år 1-3) Teknik
Vad är egentligen balans? Hur kan man använda en balansbräda? Fungerar en balansbräda och en balansvåg likadant? Hur får man jämvikt? Många frågor och fler kommer det att bli!

Välkommen till temat Balansera och väga!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet är att ta vara på barnens nyfikenhet och utveckla intresse för naturvetenskap och teknik samt att få förståelse för begreppen balans, jämvikt, stödpunkt och tyngdkraft.

Målet är att barnen genom att förutsäga, observera, beskriva och dokumentera resultat av sina undersökningar ska samla på sig kunskaper om balans samt tillägna sig olika metoder att undersöka balans.

Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Vi arbetar med laborativt material som finns i en s.k, NTA-låda. Material är anpassat till temat. (analysförmåga, procedurförmåga)

Vi kommer att ha diskussioner och återkopplingar för att skapa mer förståelse för hur vikt påverkar jämvikten och balansen. (kommunikativ förmåga, begreppsförmåga)

Vi gör förutsägelser, samtalar och undersöker. (analysförmåga, kommunikativ förmåga, procedurförmågan)

Vi kommer att undersöka olika områden vad gäller balans. (procedurförmåga)

Vi kommer att utforska hur man använder en våg och jämföra olika föremål, undersöka om saker är olika tunga. Så tillsammans med en kamrat kommer du att undersöka vad olika saker väger med hjälp av en balansvåg. (metakognitiv förmåga)

Vi kommer att arbeta i par och i grupp. 

Bedömning

Jag kommer att lyssna på hur du kommunicerar under lektionerna. Jag ser och lyssnar när du gör olika jämförelser och när du samtalar med andra elever. Jag kommer att titta på dina konstruktioner, undersökningar och resultat under varje lektion.                        

 

Vilka kunskapskrav är kopplade till denna LPP?

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Fy   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Fy   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

NO Fy Tk
Balansera och väga

Behöver utvecklas
Uppfyller kunskapskraven
Begreppsfömågan
T.ex. balans, jämvikt och stödpunkt
Du förstår inte alla begrepp, utan behöver få dem förklarade för dig.
Du förstår de olika begreppen och kan förklara med egna ord.
Kommunikationsförmåga
Du behöver hjälp av en kompis eller lärare för att kunna berätta någonting som du tror skulle kunna hända.
Du kan själv formulera en förutsägelse om vad du tror kommer att hända för att sedan undersöka det. Motivera dina slutsatser utifrån din dokumentation.
Procedurförmågan
Du kan genomföra ett experiment från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller kamrater. Du behöver hjälp med att dokumentera ditt arbete med text eller bild.
Du kan genomföra ett experiment från början till slut med visst stöd av läraren, instruktion eller kamrater. Du kan dokumentera ditt arbete genom text och bild
Analysförmåga
Du behöver hjälp för att komma på vad du kommit fram till i undersökningen. Du försöker se samband, likheter och skillnader.
Du kan jämföra samband, likheter och skillnader i dina resultat med din förutsägelse.
Metakognitiv förmåga
Du kan med hjälp pröva och ompröva dina experiment. Du förstår på ett enkelt sätt varför det blir som det blir.
Du kan pröva och ompröva dina experiment. Du förstår varför det blir som det blir. Du utför experiment på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: