Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP: Etik och moral

Skapad 2016-01-14 09:39 i Långhundra skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap SO (år 1-3)
...

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

Kunskapskrav i samhällskunskap åk 4-6 : Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbygda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbygda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.  

Kunskapskrav i religion åk 4-6: Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.

Kunskapskrav i religion för åk 4-6: Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.

Centralt innehåll för religion åk 4-6:

  • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter.
  • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  • Vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att gå igenom vad begreppen etik och moral betyder samt rätt-orätt, solidaritet, jämlikhet, normer-regler. Till dessa begrepp tillkommer diskussionsfrågor. Vi kommer även ta upp och genomföra övningar om vad ett gott liv är och hur en gör gott. Men också olika moraliska frågor som rör elevers identiteter och vardag genom att besvara fiktiva brev med problem och . Vidare ska vi arbeta med vad en argumenterande text innebär kopplat till olika etiska dilemma.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: